Net zoals automobilisten en voetgangers begeven fietsers zich in het verkeer en is het belangrijk dat zij zich ook aan de verkeersregels houden. In de maand maart hebben wij extra toezicht gehouden en controles uitgevoerd op asociaal fietsgedrag.  

Fietsen in verboden richting , fietsen op het voetpad, fietsen in de voetgangerstunnel , fietsen en ondertussen een smartphone gebruiken , niet stoppen aan een zebrapad, …. In de maand maart hebben wij hier verschillende acties op uitgevoerd. Deze controles vonden plaats aan de voetgangerstunnel, Antwerpsestraat, Berlarij, Rechtestraat, Schoolstraat , Antwerpsesteenweg  en Kapucijnenvest. Heel wat overtreders kregen een mondelinge waarschuwing. 44 personen kregen een onmiddellijke inning en 27 jongeren ontvingen een jongeren-proces-verbaal. De meeste fietsers negeerden het verkeersbord C1 en C3 ( verboden richting ).