Rode verkeerslichten worden nog teveel genegeerd . Door het rood rijden is nochtans zeer gevaarlijk, je brengt namelijk andere bestuurders en jezelf in groot gevaar! Wij merken dat chauffeurs hier minder aandacht aan besteden bij verkeerslichten waar geen camera’s of flitspalen staan.

In de maand februari  hebben wij heel de maand controles uitgevoerd op verschillende tijdstippen en plaatsen in Lier op het negeren van verkeerslichten dit zowel bij autobestuurders als fietsers als voetgangers. In totaal controleerden we een 7000-tal  personen.

Er werden 141 processen-verbaal opgesteld voor het negeren van het verkeerlicht en een aantal andere processen-verbaal waarbij het gebruik van een GSM hoog scoorde. ( 26)

Wij blijven inzetten op verkeersveiligheid de komende maanden . Voor maart zullen wij extra aandacht spenderen aan fietsers die het niet te nauw nemen met het verkeersreglement namelijk fietsen op het voetpad, fietsen tegen de richting in , …