Met de fiets zijn kinderen heel kwetsbaar in het verkeer. Om hen beter vertrouwd te maken met het verkeersreglement en met gevaarsituaties, ontwikkelde de KU Leuven een interactief leerprogramma www.kijkuitopdefiets.be. Jonge fietsers kunnen er hun kennis van de verkeersborden opfrissen en aan de hand van filmclips mogelijke gevaarsituaties correct leren inschatten..

Nieuwe korpschef HCP William De Ley legt de eed af (10/08/2015)

eedaflegging1

vakantie

Afdrukexemplaar

Voor meer tips lees dan onze brochure

Voorkom inbraken

 

De politieraad van de politiezone Bodukap heeft in zitting van 3 maart 2015 volgende aankoopdossiers goedgekeurd: 

  •         4 ademanalysetoestellen als gevolg van de gewijzigde verkeerswetgeving, namelijk de lagere strafbare alcoholgrens voor professionele chauffeurs (maximum 0,2 promille),
  •         1 dienstvoertuig voor de lokale recherche, type berline (anoniem),
  •         1 dienstvoertuig voor de interventiedienst, type combi,
  •         1 dienstvoertuig voor het wijkteam Duffel, type kleine mono volume,
  •         2 motorfietsen voor de cel verkeerstoezicht. 

Deze dossiers gaan nu voor verdere uitvoering naar het politiecollege. Het is de bedoeling dat dit college tijdens de zitting van april de opdrachten van levering toewijst aan de rsp. leveranciers.