De vaste automatische nummerplaat herkenningscamera’s (ANPR) op het grondgebied van de stad Mechelen zijn volledig operationeel. We maken een eerste balans op van het politionele gebruik.

 

 

 

Het gaat om:

 • 46 vaste ANPR-camera’s die opgesteld staan op 20 verschillende locaties op de in- en uitvalswegen van de stad Mechelen. Deze camera’s zijn operationeel sinds september 2011 en hebben tot doel de bewaking van en het toezicht op het Mechelse grondgebied met de nodige technologie te ondersteunen.
  Via deze vaste ANPR-camera’s kunnen o.m.
  • inlichtingen worden ingewonnen over de verplaatsing van rondtrekkende dadergroepen;
  • gestolen of niet-verzekerde voertuigen worden gedetecteerd zodat de politieploegen gepast kunnen reageren;
  • voertuigen die gezocht worden in het kader van een gerechtelijk onderzoek opgespoord worden.
 • 9 vaste ANPR-camera’s die opgesteld staan op 9 verschillende locaties in de binnenstad(tegen de zomer komen er van dit type camera nog twee bij op twee extra locaties). Deze camera’s zijn operationeel sinds december 2011 en hebben een dubbel doel:
  • Enerzijds streven zij hetzelfde doel na en bieden zij dezelfde functionaliteiten als de hierboven genoemde camera’s;
  • Anderzijds worden zij ingezet voor het monitoren van de autoluwe binnenstad en laten zij toe om overtreders, die de verkeersregels m.b.t. de autoluwe binnenstad niet respecteren, te verbaliseren.

Alle voornoemde camera’s zijn goed voor een totale investering van 1,25 miljoen euro.

Werking van het systeem

Deze ANPR-camera’s “lezen” de nummerplaat van elk voertuig dat op de betreffende locatie passeert en vergelijken de gelezen informatie met de lijsten van het achterliggende computersysteem. Er wordt gewerkt met zogenaamde “black lists” (bv. lijsten waar de gestolen nummerplaten op voorkomen) en “white lists” (bv. lijsten waar de voertuigen op vermeld staan die toelating hebben op een bepaalde plaats de autoluwe binnenstad te betreden).

Wanneer een voertuig dat op een “black list” staat een camera passeert, wordt er (op basis van vooraf bepaalde prioriteiten) een alarmsignaal verstuurd aan de politiemensen op onze meldkamer die de nodige initiatieven kunnen nemen om het voertuig te laten intercepteren. Sommige passages genereren geen alarmsignaal maar kunnen wel nuttig gebruikt worden in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek.

De ANPR-camera’s worden eveneens gebruikt ter ondersteuning van de controledispositieven die we regelmatig op de Mechelse wegen opstellen. Wanneer een verdacht voertuig wordt opgemerkt via het ANPR-systeem kunnen de controlerende politiemensen de nodige initiatieven nemen om het voertuig te intercepteren en een onderzoek uit te voeren.

Resultaten

Nu het camerasysteem en de bijhorende procedures geoptimaliseerd zijn, kunnen we een eerste balans opmaken van de resultaten.
Aan de ANPR-camera’s op de in- en uitvalswegen van de stad passeren per week ruim 1 miljoen voertuigen.
Daarenboven zijn tussen 1 januari 2012 en 24 januari 2012 aan de ANPR-camera’s in de binnenstad bijna 250.000 voertuigen gepasseerd.

Al deze passages resulteerden in 690 positieve en gevalideerde “hits”:

 • 97 voertuigen waren gekend als niet-verzekerd;
 • 224 voertuigen stonden gesignaleerd als gestolen in België of Nederland;
 • 369 voertuigen konden gelinkt worden aan een lopend gerechtelijk onderzoek.

 

In de periode van september 2011 tot 24 januari 2012 konden de geïntercepteerde voertuigen gelinkt worden aan 66 concrete gerechtelijke dossiers:

Aard van het dossier Aantal dossiers
Belaging 4
Bevel tot gevangenneming 1

Diefstallen

 • inbraken in woningen en gebouwen
 • inbraken in voertuigen
 • autodiefstal
 • diefstal met geweld
26
Illegaal bezit van een verboden wapen 1
Misbruik van vertrouwen 5
Ontvoering van een minderjarige 1
Oplichting 2
Slagen en verwondingen 1
Sluikstorten 1
Verdachte handelingen 2
Verdovende middelen 1
Andere gerechtelijke dossiers 6
Dossiers in het domein verkeer 15
Totaal 66

Enkele concrete dossiers

 • In een gerechtelijk onderzoek inzake “doodslag” beweerde een verdachte dat hij nooit in Mechelen was geweest en dus niet betrokken was bij het dossier. Na analyse van de ANPR-resultaten konden de beweringen van de verdachte ontkracht worden en kon aangetoond worden dat hij mogelijk wel in aanmerking kan komen voor de feiten.
 • In het kader van diverse melding van verdachte handelingen en mogelijke ontvoering van jongedames in de Rupelstreek, kregen we een soortgelijke melding voor het Mechelse. Op basis van de ANPR-resultaten kon het verdachte voertuig gelokaliseerd en geïntercepteerd worden.
 • Bij een autodiefstal kon een verdachte in beeld gebracht worden na analyse van de ANPR-resultaten en bijhorende beelden.
 • In verband met het fenomeen van koperdiefstallen op terreinen van de NMBS werden diverse verdachte Britse en Poolse nummerplaten toegevoegd aan de “black list”. Telkens wanneer deze voertuigen ons grondgebied passeren, genereert dit een hit waardoor de bewegingen van de criminele bende in kaart kan gebracht worden. Eén van de betrokken voertuigen kon geïntercepteerd worden in Mechelen.
 • Een man die getuige was van een inbraak in een woning, kon een deel van de nummerplaat van het vluchtvoertuig noteren. Deze informatie werd geregistreerd in het ANPR-systeem. Korte tijd later werd het voertuig gedetecteerd door een ANPR-camera en geïntercepteerd door een politieploeg. De mannen aan boord van het voertuig bleken tevens illegaal in ons land te verblijven.
 • In twee erg belangrijk en actuele gerechtelijke dossiers leverden de ANPR-camera’s onschatbare informatie op omtrent de verdachten. In beide gevallen konden de verdachten opgepakt worden en ter beschikking gesteld worden van het Parket. Dit was zonder de info van de ANPR-camera’s onmogelijk geweest.

Gebruik in gerechtelijke dossiers en samenwerking met andere politiediensten

 • Wanneer een getuige van een gerechtelijk feit de nummerplaat (of een deel van de nummerplaat) van een vluchtvoertuig kan mededelen, dan wordt deze informatie toegevoegd aan de “black list”. Hiermee vergroot de mogelijkheid om het vluchtende voertuig op zeer korte termijn te intercepteren, waardoor de kans op het aantreffen van sporen of de buit sterk toeneemt.
 • Verschillende omliggende politiezones en de federale gerechtelijke politie doen regelmatig beroep op de informatie die beschikbaar is via het ANPR-systeem en door het succes in een aantal lopende gerechtelijke dossiers neemt deze manier van samenwerken exponentieel toe.
 • Wanneer in de ruime periferie rond Mechelen rondtrekkende dadergroepen worden opgepakt dan worden de nummerplaten waar deze daders gebruik van maken, vergeleken met registraties in onze ANPR-databank. De positieve resultaten, bekomen door deze manier van samenwerken, worden geregistreerd door de politiedienst die het gerechtelijk dossier beheert.

 

Verdere ontwikkeling

 • Momenteel wordt er een dossier voorbereid voor het installeren van HD-camera’s in de winkelstraten in de binnenstad. Deze hoge resolutie camera’s zullen beelden opleveren van een erg hoge kwaliteit waardoor het eenvoudiger wordt deze beelden te gebruiken voor het identificeren van verdachten in een gerechtelijk dossier.
 • De beschikbare hardware, software en procedures worden verder verfijnd zodat op termijn alle beschikbare veiligheidscamera’s “gezichtsherkenning” zullen toelaten.
 • Er loopt een onderzoek m.b.t. het nut en de toepasbaarheid van het installeren van mobiele ANPR-camera’s in anonieme politievoertuigen.