De lokale politie Mechelen wenst aan de bevolking een kwalitatieve dienstverlening te bieden. De eigenheid van het politiewerk en het monopolie van geweld en dwang maken dat de verwachtingen van de bevolking en de politie vaak verschillend zijn. Dat kan aanleiding geven tot klachten.

Binnen de lokale politie Mechelen is de dienst intern toezicht, onder het gezag van de burgemeester en onder de rechtstreekse leiding van de korpschef, belast met de kwaliteitsbewaking van het lokale politiebeleid. Hierbij vormt de klachtenafhandeling een essentieel onderdeel omdat elke klacht een aanzet is tot het verbeteren van de werking van de organisatie en haar personeel. Bovendien willen we op deze manier de legitimiteit, toegankelijkheid en transparantie van het politiewerk waarborgen.

Elke klacht of opmerking over de politiewerking kan geuit worden bij de dienst intern toezicht. Deze dienst stelt een onderzoek in en rapporteert aan de korpschef. De melder wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek. Het Comité P wordt maandelijks op de hoogte gebracht van de ingediende klachten.

Naast de klachten worden ook de felicitaties over de uitvoering van het politiepersoneel bijgehouden en bezorgd aan het betrokken personeelslid.

In principe worden anonieme meldingen niet behandeld.

Contactinformatie 

De medewerkers van de dienst intern toezicht zijn bereikbaar :

 • telefonisch:
  elke werkdag tijdens de bureeluren via het nummer 015 46 40 12
 • via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • per post:
  Lokale politie Mechelen - dienst Intern toezicht
  Frederik de Merodestraat 88
  2800 Mechelen

Wenst u klacht neer te leggen omtrent het politieoptreden of had u net een positieve ervaring met één van onze medewerkers, dan kan u gebruik maken van een meldingsformulier:

 • u kan dit formulier geautomatiseerd invullen (klik hier ... ) en vervolgens via de website versturen
  of
 • u kan het formulier hier downloaden, afdrukken, manueel invullen en aan de dienst intern toezicht overmaken.