De wijkwerking vormt de hoeksteen van onze gemeenschapsgerichte politiezorg. De lokale politie Klein-Brabant wil daarom komen tot een sterk uitgebouwde wijkwerking die, op basis van een grondige kennis van de wijken en in samenspraak met de inwoners en diverse andere partners, bijdraagt tot een veilige, leefbare woonomgeving voor iedereen.

Onze politiezone telt 12 wijkagenten, verdeeld over diverse wijken.