Dagdagelijks worden verkeerscontroles gehouden op het grondgebied van Klein-Brabant.

De hoofdcontrole is snelheid, deze worden gans het jaar door gehouden. Ze worden uitgevoerd op vraag van het gemeentebestuur, na meldingen van bewoners of op plaatsen waar ongevallen met lichamelijk letsel plaats vonden.

Specifiek gerichte snelheidscontroles worden eerst voorafgegaan door indicatieve snelheidsmetingen. Zo wordt getracht een exact beeld te krijgen van de hinder met daaraan gekoppeld de timing van controle.

Controles worden uitgevoerd door herkenbare voertuigen evenals anonieme voertuigen.

Andere specifieke controles worden gehouden rond actie-thema's, thema's opgelegd door BIVV of naar aanleiding van ongevallen.

Het is niet uitgesloten dat er bijkomende acties of controles kunnen uitgevoerd worden die niet zijn opgenomen in de lijst!