Deze dienst is het centrale aanspreekpunt als het over verkeer gaat. Hij coördineert en stuurt de activiteiten in functie van de naleving van de verkeersreglementering en –wetten. De verkeersveiligheid is één van de zeven pijlers binnen de basispolitiezorg.

Voornaamste taken

 • operationele verkeersbeheersing: plannen van verkeersregelingen en verkeersbegeleidingen,…
 • verkeersvoorlichting en –informatie: toelichten van acties en actuele aandachtspunten, terugkoppeling van gedrag tijdens of na een actie,…
 • verkeerskunde: overleg met de gemeentelijke mobiliteitsdiensten, uitwerken van omleidingsplannen, verkeersonderzoek, ongevallenstudie, opmaken van actieplannen,…
 • verkeershandhaving: uitvoering van lokale of federale actieplannen en projecten, snelheidscontroles, alcoholcontroles,…

Praktische organisatie

Binnen het zonaal veiligheidsplan staat het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers hoog aangestipt. De effectieve aanpak van deze problematiek situeert zich zowel op het preventieve (bvb. schooltoezicht, informatieverstrekking inzake verkeersveilig gedrag,…) als op het repressief vlak (bvb. het bekeuren van verkeersovertredingen). Binnen onze zone is verkeersveiligheid dan ook een taak van elk operationeel lid.

Personeel verkeersdienst

De verkeersdienst bestaat uit:

 • commissaris Johan Pauwels
 • verkeersconsulent Patrick Geers
 • inspecteur Jan Lauwers
 • inspecteur Sven Hamerlinck
 • inspecteur Jean-Pierre Van Riet
 • inspecteur Peter Vercauteren
 • administratief bediende Tanja Leroy
 • administratief bediende Ria Maes

Bereikbaarheid

De verkeersdienst is op weekdagen te bereiken van 9.00 u tot 16.00 u.

Telefoon: 03/293 22 54

Fax: 03/293 22 20

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

U kan steeds een afspraak maken om uw wachttijd te verminderen.