Samenvattende lijst zitting politieraad van 19/09/2017