De lokale recherche is belast met opsporingsonderzoeken (onder leiding van de procureur des Konings of arbeidsauditeur) en met gerechtelijke onderzoeken (onder leiding van de onderzoeksrechter) die in verband staan met in Bornem, Puurs en Sint-Amands gepleegde misdrijven.

 

Daarnaast verlenen wij ondersteuning aan de andere diensten van het korps door sommige, door deze diensten opgestarte, onderzoeken verder te zetten.

Zo zijn wij belast met het onderzoek naar en het opsporen van daders van onder andere woninginbraken, diefstallen, zedenfeiten, drugsdelicten, brandstichting, zware slagen en verwondingen, moord, doodslag, mensenhandel, oplichting, ...

Sedert 1 juli 2013 worden ook de technische vaststellingen bij inbraken in gebouwen en voertuigen door drie collega’s van de lokale recherche uitgevoerd. Hiertoe werd ons team uitgebreid met één inspecteur.

Wij werken ook nauw samen met de federale gerechtelijke politie en met de gerechtelijke autoriteiten, waaronder de Procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de onderzoeksrechters.

In de politiezone Klein-Brabant bestaat de lokale recherche uit 9 operationele medewerkers, namelijk 2 hoofdinspecteurs en 6 inspecteurs onder leiding van commissaris Kris Heymans.