Jaarlijks publiceert de politiezone een politiekrant die wordt verspreid onder alle inwoners van Klein-Brabant.

Met deze politiekrant willen we de werking van de politiediensten onder de aandacht brengen van de bevolking van Klein- Brabant.

Ook trachten we steeds te focussen op een van de prioriteiten van het zonale veiligheidsplan.

Daarnaast vindt u er ook allerlei nuttige informatie in terug zoals contactgegevens van onze diensten en de wijkinspecteurs.

Veel leesgenot!  

 

Editie 2014

Editie 2015

Editie 2017