Het politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentepolitiezone vormen.

Het politiecollege van de zone Klein-Brabant bestaat uit burgemeester Luc De boeck van de gemeente Bornem, burgemeester Koen Van den Heuvel van de gemeente Puurs en burgemeester Peter Van Hoeymissen van de gemeente Sint-Amands.

Huidige voorzitter van het politiecollege is Peter Van Hoeymissen.

Waarnemend korpschef Kris Heymans en secretaris Emily Van Landeghem zijn tevens aanwezig op de vergaderingen van het politiecollege.

 

De politieraad

Net zoals elke gemeente beschikt over een gemeenteraad beschikken de meergemeentezones over een politieraad. In meergemeentenzones oefent de politieraad de bevoegdheden van de gemeenteraad uit over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps.

De politieraad van de zone Klein-Brabant bestaat uit 20 leden, namelijk 17 leden verkozen door en uit de verschillende gemeenteraden en de 3 burgemeesters. Het aantal afgevaardigden per gemeente is afhankelijk van de grootte van de gemeente. In onze zone zijn er 8 raadsleden van de gemeente Bornem, 6 van de gemeente Puurs en 3 van Sint-Amands. Samen met de 3 burgemeesters vormen zij dus de politieraad.

De korpschef en de secretaris zijn tevens aanwezig op de vergaderingen van de politieraad.

De politieraad is momenteel samengesteld als volgt:

 

Namens gemeente Bornem:

Luc De boeck, burgemeester;

Hilde Cools, Tom De Nijn, Kristof Joos, Danny Peeters, Barbara Meyers, Wim Verheyden, Nicole Van Praet en Kevin Van Ranst, raadsleden

 

Namens gemeente Puurs:

Koen Van den Heuvel, burgemeester;

Anne De Ron, Diana De Winter, Inge Faes, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels en Nini Vivijs, raadsleden

 

Namens gemeente Sint-Amands:

Peter Van Hoeymissen, burgemeester-voorzitter;

Didier Aerts, Annelies Reynaert en Erik De Keersmaecker, raadsleden

 

De zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad is samengesteld uit de 3 burgemeesters van de politiezone, de korpschef, de procureur des Konings, de directeur van de coördinatie- en steundienst van de federale politie en de gerechtelijk directeur van de federale politie. Deze samenstelling moet garanderen dat bij de verdeling van de capaciteit de uitvoering van alle bestuurlijke én gerechtelijke, en alle lokale én federale politietaken gewaarborgd wordt.

De zonale veiligheidsraad keurt het zonale veiligheidsplan goed dat het veiligheidsbeleid van de politiezone bepaalt. Het huidige zonale veiligheidsplan is opgesteld voor de periode 2014 tot en met 2017.