!!! SNELLE REKRUTERING INSPECTEURS !!!

Heb jij ambitie om als inspecteur bij de politie te komen werken? Aarzel dan niet langer!

De federale rekruteringsdienst organiseert voor kandidaten voor het basiskader, die hun opleiding in Campus Vesta willen volgen een 'fast track 2'. Op die manier kan je kiezen om de selectieproeven via een versnelde procedure te doorlopen. Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van 10 dagen (van 1 tot en met 10 oktober 2018).

Voorwaarden:

  • Zich inschrijven via e-mail (GPI.recsel.test.nl@police.belgium.eu) aan de hand van het inschrijvingsformulier (pdf, 514 KB) in bijlage.
  • Zich de volledige periode van 1 tot en met 10 oktober 2018 vrij houden voor het afleggen van de selectieproeven.
  • Zich als laureaat van de selectieketting ertoe verbinden om op 1 december 2018 de opleiding tot inspecteur bij Campus Vesta aan te vatten.

Kandidaten die zich bij de federale rekruteringsdienst reeds in de selectieketting bevinden EN die in aanmerking komen voor dit 'fast track' project, worden reeds door deze dienst opgebeld met de vraag of zij kiezen voor dit traject. Potentiële kandidaten mogen zich altijd aanmelden.

Voor bijkomende informatie of begeleiding bij inschrijving of voorbereiding kan er steeds contact genomen worden met Dave Lemmens binnen de politiezone Klein-Brabant. U kan hem bereiken op het nummer 03/293.22.22.

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in dit proefproject, kunnen zich inschrijven door een volledig ingevuld inschrijvingsformulier (zie bijlage) op te sturen naar het e-mailadres GPI.recsel.test.nl@police.belgium.eu samen met de nodige bijlagen :

  • Uittreksel uit het strafregister
  • Kopie hoogst behaalde diploma
  • Ondertekend en aangekruist document in bijlage