Dringende herstellingen aan Scheldebrug Bornem - Temse

Do 08.03.2018 - 16:33

Op 18 april starten dringende herstellingswerken aan de oude Scheldebrug Bornem-Temse op de N16 tussen Mechelen en Sint-Niklaas. Het verkeer zal tijdens de werken in twee richtingen over de nabijgelegen nieuwe brug worden geleid. Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige verkeershinder, zeker tijdens de spits.

Meer info is terug te vinden op de website van De Vlaamse Waterweg nv.

Een eigen noodplan!

Do 08.03.2018 - 16:24
Noodplan

Maakte jij al een eigen noodplan op www.mijnnoodplan.be?

In slechts 7 stappen heb je een plan op maat waarmee je tijd kan winnen bij een noodsituatie.

Wacht niet langer!

Veiligheidsmonitor

Do 08.03.2018 - 16:17

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie !