De lokale politie Klein-Brabant wil:

 • Een loyale, volwaardige en evenwaardige partner zijn bij het realiseren van het integraal veiligheidsbeleid, binnen het kader van het zonaal en nationaal veiligheidsplan.
 • Op die manier fundamenteel bijdragen tot het bevorderen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid in het bijzonder door:
 • Te zorgen voor een harmonisch verloop van het leven in de gemeenschap;
 • Problemen inzake veiligheid te voorkomen, op te lossen en te beheersen;
 • De bevolking te beschermen, te helpen, gerust te stellen en haar vertrouwen waardig te blijven.

Wij doen dit:

 • Door oordeelkundig en kwalitatief hoogstaand in te spelen op de verwachtingen, bezorgdheden en onveiligheidsgevoelens van eenieder;
 • In overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, alle instanties en met de burger die een bijdrage kunnen leveren tot het realiseren van het integraal veiligheidsbeleid;
 • Met aandacht voor en in overleg met alle medewerkers, in een relatie van wederzijds respect en mogelijkheden tot ontwikkeling van het persoonlijk individu;
 • Door bezield te zijn van een geest van dienstverlening, gekenmerkt door:
 • een permanente beschikbaarheid;
 • een optimale, gepaste aanwending van de ons toevertrouwde middelen;
 • de betrachting de kwaliteit van ons werk steeds te verbeteren.