De interventiedienst staat centraal in de eerstelijnszorg. Zij komt ter plaatse telkens wanneer men om een (dringende) politiebijstand vraagt. De interventiediensten vormen zeer dikwijls het eerste aanspreekpunt en zijn mede daardoor bepalend voor het imago van ons lokaal politiekorps.

In het kader van onze visie ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ dienen zij garant te staan voor een efficiënte, een effectieve en kwaliteitsvolle service. De interventiedienst werkt in een 24-urensysteem en verzekert zo een permanente bereikbaarheid voor de bevolking. Er is steeds tenminste één interventieploeg met dienst. Op bepaalde tijdstippen wordt er een bijkomende piekploeg ingezet.

De dienst interventie bestaat uit 33 inspecteurs en 5 hoofdinspecteurs onder leiding van commissaris Laurens De Rynck.

 

interventie