Inschrijvingsbewijs verloren of gestolen?

Wat?

Voor ieder motorvoertuig dat in België is ingeschreven, wordt een inschrijvings- of kentekenbewijs (de zogenaamde roze kaart) afgeleverd. Dit inschrijvingsbewijs dient steeds aan boord van het voertuig te worden bewaard, telkens men deelneemt aan het verkeer. Daar het een wettelijke verplichting is hierover te beschikken, dient bij diefstal of verlies onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de politie.

 

Voor wie?

Iedereen die eigenaar is van een voertuig en zijn inschrijvingsbewijs verloren of gestolen is.

 

Hoe?

Je kan de aangifte doen via het onthaal.

 

Voorwaarden?

Je dient de laatst gekende houder te zijn van het inschrijvingsbewijs volgens de gegevens van DIV. Gaat het om een firmawagen, dan is een volmacht van de firma noodzakelijk.

Bij aangifte dient het betrokken voertuig aanwezig te zijn.

 

Kostprijs?

Het attest ontvang je gratis.

 

Afhandeling?

De politie noteert je aangifte en seint je inschrijvingsbewijs om misbruik te voorkomen. Je krijgt een attest van diefstal of verlies mee. 

Dit attest dient bij je aanvraag om duplicaat (roze formulier) gevoegd te worden. 

Op het roze formulier kleeft u een sticker die aangeeft dat het voertuig verzekerd is. U krijgt de sticker van uw verzekeringsagent.