Vanaf morgen, 11 december 2017, wordt gestart met de testfase van onze trajectcontroles langsheen de Rijksweg N16 en de Dendermondsesteenweg -Provincialeweg N17.

Je gemiddelde snelheid zal over het hele traject worden geregistreerd. Hierdoor heeft het dus geen zin om plots af te remmen om te voorkomen dat je wordt geflitst.

Momenteel zit het systeem nog in testfase, maar zodra de trajectcontroles op punt staan zal overgegaan worden tot verbalisering bij overtredingen.

Wel laat het ANPR-systeem ons al toe om registraties te ontvangen van nummerplaten die zich binnen de zone verplaatsen. Deze data kunnen wel al aangewend worden bij het oplossen van misdrijven.                        

alt

 

alt