In de loop van maart en april werd er een klantentevredenheidsonderzoek georganiseerd. Dit onderzoek werd gevoerd om zicht te krijgen op de mate van tevredenheid van de burger inzake de werking en de dienstverlening bij hun eerste contact met de politiezone van Klein-Brabant. Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg is het namelijk van groot belang dat de zone weet hoe de burger over hen denkt. Op die manier kan men bepaalde pijnpunten belichten en daarop inspelen, zodoende een kwaliteitsvolle, optimale dienstverlening aan de burgers te verzekeren.

Enkel personen die gedurende de maanden oktober 2016 - januari 2017 in contact zijn gekomen met onze zone, kwamen in aanmerking om deel te nemen aan het onderzoek. De respondenten konden meewerken aan het onderzoek door het invullen van een vragenlijst. Deze kon zowel schriftelijk als online ingevuld worden. Op 13 maart werden 678 mensen aangeschreven om deel te nemen aan het onderzoek. Een maand later, op 13 april, werd de enquête beëindigd.

Uiteindelijk vulden 326 personen ofwel 48% deze enquête in, genoeg om van een representatief onderzoek te kunnen spreken.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Andres Vandewalle, student Criminologische Wetenschappen aan de UGent.

Benieuwd naar de resultaten?

verslag resultaten tevredenheidsonderzoek.pdf