!!! SNELLE REKRUTERING INSPECTEURS !!!

Vr 06.07.2018 - 13:27

Heb jij ambitie om als inspecteur bij de politie te komen werken? Aarzel dan niet langer!

De federale rekruteringsdienst organiseert voor kandidaten voor het basiskader, die hun opleiding in Campus Vesta willen volgen een 'fast track'. Op die manier kan je kiezen om de selectieproeven via een versnelde procedure te doorlopen. Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van +- 1,5 week (van 20 tot en met 28 augustus 2018).

Voorwaarden:

  • Zich inschrijven via een apart e-mail adres met het document in bijlage.
  • Zich de volledige periode van 20 t.e.m. 28 augustus vrij houden voor het afleggen van de selectieproeven.
  • Zich als laureaat van de selectieketting ertoe verbinden om op 1 oktober 2018 de opleiding tot inspecteur bij Campus Vesta aan te vatten.

Kandidaten die zich bij de federale rekruteringsdienst reeds in de selectieketting bevinden EN die in aanmerking komen voor dit 'fast track' project, worden reeds door deze dienst opgebeld met de vraag of zij kiezen voor dit traject. Potentiële kandidaten mogen zich altijd aanmelden.

Voor bijkomende informatie of begeleiding bij inschrijving of voorbereiding kan er steeds contact genomen worden met Emily Van Landeghem binnen de politiezone Klein-Brabant. U kan haar bereiken op het nummer 03/293.22.47.

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in dit proefproject, kunnen zich inschrijven door een volledig ingevuld inschrijvingsformulier (zie bijlage) op te sturen naar het e-mailadres GPI.recsel.test.nl@police.belgium.eu samen met de nodige bijlagen :

  • Uittreksel uit het strafregister
  • Kopie hoogst behaalde diploma
  • Ondertekend en aangekruist document in bijlage
De Wapenwet
Vr 29.06.2018 - 7:34

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101