400x200nl

Inderdaad. Je kunt je eigen flitscontrole aanvragen! Ken je plaatsen waar voortdurend te snel gereden wordt? Laat ons weten waar en motiveer je aanvraag. Om je bij haar controlebeleid te betrekken , houdt de politie er de komende weken misschien wel een flitscontrole tijdens een heuse “flitsmarathon” tegen overdreven snelheid! Een buitengewone operatie die in het hele land zal doorgaan!

Nog al te vaak wordt sneller rijden dan toegelaten afgedaan als een onschuldige overtreding. Toch speelt dit een doorslaggevende rol in 30% van alle dodelijke ongevallen. Omgerekend gaat het zelfs om meer dan 300 doden per jaar. Hoog tijd om hier samen verandering in te brengen. Flits mee!

Donderdag 3 april 2014 wordt tussen 11u45 en 13u15 de trimesteriele test van het elektronische sirenenet uitgevoerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. In 2014 zijn er nog sirenetests op donderdag 3 juli 2014 en 2 oktober 2014. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen.

Lees meer →

stop pickpocket

Problematiek

Gauwdieven plegen hun misdaden voornamelijk in de door het publiek veel bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten of de haltes van het openbaar vervoer. Soms lopen zij rond in de winkels. Hoe vermijdt u het slachtoffer te worden van een gauwdiefstal? Hieronder vindt u enkele adviezen.

Lees meer →

einde verkoop wapen

 

Het KB van 8 mei 2013 maakte vanaf 25 mei 2013 een einde aan de vrije verkoop van vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde.

Wie zo’n wapen en bijhorende munitie heeft, dient dit aan te geven bij de lokale politie.

Aangifteprocedure:

1/ Het wapen wordt vóór 25 mei 2014 voorgelegd aan de lokale politie (dit gebeurt, om tijdverlies te vermijden, best na afspraak).

2/ De lokale politie gaat na of de houder meerderjarig is en geen veroordelingen heeft opgelopen. Het wapen wordt op zijn naam geregistreerd. Hij krijgt een ‘formulier model nr. 6’ dat geldt als voorlopige bezitstitel. En er wordt een vergunningsaanvraag doorgestuurd naar de bevoegde gouverneur. Intussen mag de betrokkene het wapen gewoon houden.

3/ De gouverneur gaat na of er sprake is van een lopende schorsing of een nog actuele intrekking van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Hij controleert ook of er geen redenen van openbare orde bestaan die daartoe zouden kunnen leiden.

Erkenning als verzamelaar:

Lees meer →

inbraak

In februari 2014 werden 17 feiten (6 pogingen) gepleegd waarvan 8 (3 pogingen) in woningen.

Bornem: 3 (1 poging) in woningen

Puurs:  5 (2 pogingen) in woningen

Sint-Amands: geen

De feiten deden zich voornamelijk voor in Ruisbroek (7), Bornem (5), Breendonk (2).

Tips omtrent beveiliging vindt u op onze website bij Diefstalpreventie.

Wees alert!

Vorige12345Volgende