Structurele samenwerking tussen politiezones Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek

Sinds afgelopen zomer werken de politiezones Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek reeds samen voor het invullen van een aantal disciplines. Deze samenwerking werd nu geëvalueerd en structureel uitgewerkt voor de toekomst.

Het partnerschap is geïnspireerd in het kader van de intensifiëring en bevordering van de interzonale samenwerking (omzendbrief PLP 27) en het leveren van wederzijdse bijstand van politiezones onderling. (art 43§1 van de Wet op het Politieambt (WPA))

Onder het motto "goede afspraken maken goede vrienden" werd er actueel een niet limitatieve lijst van onderwerpen opgesteld waarvoor door beide politiekorpsen een bijstandsfunctie of samenwerkingsverband werd opgesteld.

Wij geven u graag duiding bij de respectievelijke hoofdstukken binnen dit samenwerkingsakkoord. U zal begrijpen dat we ons hier beperken tot de theoretische kant van deze coöperatie en niet in detail treden over de praktische uitvoering op het terrein.

Lees meer →

brommer

Alle brommers die in België rondrijden, zullen voortaan een kentekenplaat moeten dragen.

Vanaf 11 december 2015 start de FOD Mobiliteit en Vervoer met een regularisatieprocedure van de inschrijvingen van brommers.

Procedure

 

auto-1024x718

In een persbericht geeft de FOD Economie de statistieken vrij van de verkeersongevallen in 2014.

Het gaat om ongevallen met gewonden of doden die door de politie en het parket zijn opgetekend.

 

Persbericht

inbraak

 

In november 2015 werden 34 feiten (22 pogingen) gepleegd waarvan 8 feiten (11 pogingen) in woningen.

Bornem: 5 (5 pogingen) in woningen

Puurs:   3 pogingen in woningen

Sint-Amands: 3 (3 pogingen) in woningen

 

Tips omtrent beveiliging vindt u op onze website bij Diefstalpreventie.

Wees alert!

Doven, slechthorenden of personen met een spraakstoornis kunnen GRATIS contact opnemen met de noodcentrale per SMS. Vraag dit zo snel mogelijk aan zodat u klaar bent in geval van nood!

De werking van het systeem vind je hier.

Vorige123Volgende