Naar goede gewoonte wil de lokale politie Klein-Brabant in samenwerking met de gemeenten Bornem, Puurs en St. Amands het (on)veiligheidsgevoel en de tevredenheid omtrent de werking van de lokale politie nagaan.

In de loop van de komende weken zal er telefonisch contact worden opgenomen met 400 inwoners voor de afname van een enquête. In dit onderzoek wordt gepeild naar de ideeën of mening inzake volgende topics:

Lees meer →

inbraak

 

In maart 2016 werden 14 feiten (incl 7 pogingen) gepleegd waarvan 3 feiten (incl 2 pogingen) in woningen.

Bornem: 2 pogingen in woningen

Puurs:   1 diefstal in een woning

Sint-Amands: geen feiten in een woning

 

Tips omtrent beveiliging vindt u op onze website bij Diefstalpreventie.

Wees alert!

dsc_0154

In maart 2016 werden binnen de politiezone Klein-Brabant 10 verkeersongevallen met gekwetsten/doden vastgesteld.

Lees meer →

Structurele samenwerking tussen politiezones Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek

Sinds afgelopen zomer werken de politiezones Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek reeds samen voor het invullen van een aantal disciplines. Deze samenwerking werd nu geëvalueerd en structureel uitgewerkt voor de toekomst.

Het partnerschap is geïnspireerd in het kader van de intensifiëring en bevordering van de interzonale samenwerking (omzendbrief PLP 27) en het leveren van wederzijdse bijstand van politiezones onderling. (art 43§1 van de Wet op het Politieambt (WPA))

Onder het motto "goede afspraken maken goede vrienden" werd er actueel een niet limitatieve lijst van onderwerpen opgesteld waarvoor door beide politiekorpsen een bijstandsfunctie of samenwerkingsverband werd opgesteld.

Wij geven u graag duiding bij de respectievelijke hoofdstukken binnen dit samenwerkingsakkoord. U zal begrijpen dat we ons hier beperken tot de theoretische kant van deze coöperatie en niet in detail treden over de praktische uitvoering op het terrein.

Lees meer →

brommer

Alle brommers die in België rondrijden, zullen voortaan een kentekenplaat moeten dragen.

Vanaf 11 december 2015 start de FOD Mobiliteit en Vervoer met een regularisatieprocedure van de inschrijvingen van brommers.

Procedure

 

Vorige123Volgende