alt

 

In overeenstemming met artikel 43bis §3 7° van de wet van 21 maart 1991, is de ombudsman ermee belast van elke persoon die beweert het slachtoffer te zijn van kwaadwillig gebruik van een elektronische-communicatienetwerk of –dienst, het verzoek te onderzoeken om inlichtingen te krijgen over de identiteit en het adres van de gebruikers van elektronische-communicatienetwerken of –diensten die deze persoon hebben lastiggevallen, voorzover die gegevens beschikbaar zijn. De ombudsdienst willigt het verzoek in indien de volgende voorwaarden verenigd zijn: de feiten lijken vast te staan en het verzoek heeft betrekking op precieze data en uren.

Indien u kwaadwillige oproepen/sms-berichten krijgt op uw GSM of op uw vast telefoontoestel en u de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen/sms-berichten wilt kennen, kunt u klacht indienen bij de ombudsdienst.

Lees meer →

inbraak

In juni 2014 werden 13 feiten (7 pogingen) gepleegd waarvan 10 (6 pogingen) in woningen.

Bornem: 5 (4 pogingen) in woningen

Puurs:  5 (2 pogingen) in woningen

Sint-Amands: geen

De feiten deden zich voornamelijk voor in Hingene/Bornem (3), Puurs (2) en Ruisbroek (2).

Tips omtrent beveiliging vindt u op onze website bij Diefstalpreventie.

Wees alert!

dsc_0154

In juni 2014 werden binnen de politiezone Klein-Brabant 16 verkeersongevallen met gekwetsten vastgesteld.

Lees meer →

Editie 2014

 

Jaarlijks publiceert de politiezone een politiekrant die wordt verspreid onder alle inwoners van Klein-Brabant.

Met deze politiekrant willen we de werking van de politiediensten onder de aandacht brengen van de bevolking van Klein- Brabant.

Ook trachten we steeds te focussen op een van de prioriteiten van het zonale veiligheidsplan. In deze editie vindt u een uitgebreid artikel gewijd aan de woninginbraken.

Daarnaast vindt u er ook allerlei nuttige informatie in terug zoals contactgegevens van onze diensten en de wijkinspecteurs.

Veel leesgenot!  

Bereikbaarheid industrieterrein tijdens werken A12

Tot het einde van de werken (augustus 2015) is het industrieterrein in Londerzeel enkel bereikbaar via de Weversstraat en dus niet via de Technologielaan, zoals voorheen. De Technologielaan dient tijdens de werken immers als extra rijstrook voor het verkeer op de A12. Zo kan het verkeer op de A12 steeds over 2 rijstroken rijden, zowel in de rijrichting van Brussel als in de rijrichting van Antwerpen. Maar dat was slechts mogelijk door een ingrijpende aanpassing van de afrit Technologielaan, die tot op gelijke hoogte van de A12 is gebracht. Door het hoogteverschil is het niet meer mogelijk om nog rechtdoor de Technologielaan in te rijden. Tot augustus 2015 moet daarom alle verkeer dat naar het industrieterrein moet, via de Weversstraat rijden. De Technologiegaan zelf is te bereiken vanuit de Weversstraat (rechts-af) of via de “kleine” Oudemanstraat (enkel voor personenwagens).

Lees meer →

Vorige123456Volgende