inbraak

In juni 2014 werden 13 feiten (7 pogingen) gepleegd waarvan 10 (6 pogingen) in woningen.

Bornem: 5 (4 pogingen) in woningen

Puurs:  5 (2 pogingen) in woningen

Sint-Amands: geen

De feiten deden zich voornamelijk voor in Hingene/Bornem (3), Puurs (2) en Ruisbroek (2).

Tips omtrent beveiliging vindt u op onze website bij Diefstalpreventie.

Wees alert!

dsc_0154

In juni 2014 werden binnen de politiezone Klein-Brabant 16 verkeersongevallen met gekwetsten vastgesteld.

Lees meer →

Editie 2014

 

Jaarlijks publiceert de politiezone een politiekrant die wordt verspreid onder alle inwoners van Klein-Brabant.

Met deze politiekrant willen we de werking van de politiediensten onder de aandacht brengen van de bevolking van Klein- Brabant.

Ook trachten we steeds te focussen op een van de prioriteiten van het zonale veiligheidsplan. In deze editie vindt u een uitgebreid artikel gewijd aan de woninginbraken.

Daarnaast vindt u er ook allerlei nuttige informatie in terug zoals contactgegevens van onze diensten en de wijkinspecteurs.

Veel leesgenot!  

Bereikbaarheid industrieterrein tijdens werken A12

Tot het einde van de werken (augustus 2015) is het industrieterrein in Londerzeel enkel bereikbaar via de Weversstraat en dus niet via de Technologielaan, zoals voorheen. De Technologielaan dient tijdens de werken immers als extra rijstrook voor het verkeer op de A12. Zo kan het verkeer op de A12 steeds over 2 rijstroken rijden, zowel in de rijrichting van Brussel als in de rijrichting van Antwerpen. Maar dat was slechts mogelijk door een ingrijpende aanpassing van de afrit Technologielaan, die tot op gelijke hoogte van de A12 is gebracht. Door het hoogteverschil is het niet meer mogelijk om nog rechtdoor de Technologielaan in te rijden. Tot augustus 2015 moet daarom alle verkeer dat naar het industrieterrein moet, via de Weversstraat rijden. De Technologiegaan zelf is te bereiken vanuit de Weversstraat (rechts-af) of via de “kleine” Oudemanstraat (enkel voor personenwagens).

Lees meer →

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal.

BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren.

Voor verdere info en het antwoord op onderstaande vragen verwijzen we jullie graag door naar de website van het crisiscentrum.

  • Hoe word ik verwittigd?
  • Hoe inschrijven?
  • Welke overheden testen BE-alert?
Vorige12345Volgende