Op 1 januari 2016 treedt naast het algemene politiereglement, een bijzonder reglement inzake parkeren in werking.

Het verschil

De invoering van het bijzonder reglement inzake parkeren wil niet zeggen dat je geen reguliere boetes meer kan ontvangen. Zo blijven de boetes uitgeschreven door de gemeentelijke parkeerbedrijven bestaan. Parkeertoezichters schrijven een retributiebon uit wanneer je ‘zwart-parkeert’, dus wanneer je op een gereglementeerde parkeerplaats op straat niet of te weinig betaald hebt in een zone waar (en op een moment waarop) er betalend parkeren geldt. Of als je in een blauwe zone geen parkeerschijf op jouw dashboard hebt gelegd of als je de daar geldende maximum parkeerkeertijd overschrijdt.

Je riskeert een GAS-boete wanneer je stilstaat of parkeert op een plaats waar of een manier waarop dit verboden is volgens het gemeentelijk politiereglement. De gemeenten sloten hierover een protocolakkoord af met de procureur des Konings.

De boete

De gemeenten willen hiermee een belangrijk signaal geven inzake de veiligheid van de burgers binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Zo zijn fout geparkeerde voertuigen niet alleen een belemmering voor de mobiliteit, maar ook een bedreiging voor de veiligheid en de levenskwaliteit.

Voor volgende verkeersinbreuken krijg je een administratieve geldboete. Een volledig overzicht van de inbreuken vind je in het bijzonder politiereglement:

1.    Boete 55 euro: boetes voor overtredingen van een parkeer- of stilstandsverbod op bijvoorbeeld een woonerf of het parkeren voor de poort van een private parking of bij een bushalte.

2.    Boete 110 euro: Wie parkeert of stilstaat op een autoweg of parkeert op een plaats waar dit gevaar oplevert voor andere weggebruikers (bv. parkeren op het trottoir, te dichtbij een zebrapad of op een fietspad, zonder officiële kaart parkeren op plaatsen voor personen met een handicap …) loopt het risico op een boete van 110 euro.

Niet akkoord/ de procedure

Indien je niet akkoord gaat met de GAS-boete kan je als burger nog altijd in beroep gaan. In eerste instantie zal je bij een overtreding enkel een bericht terugvinden waarop de soort overtreding is vermeld. De sanctionerend ambtenaar bepaalt later het juiste bedrag.

De sanctionerend ambtenaar stuurt je een brief met daarin informatie over de overtreding en de hoogte van het bedrag van de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Je dient deze boete binnen de 30 dagen te betalen, tenzij je een bezwaar indient bij de sanctionerend ambtenaar. Bij foutparkeerboetes vanaf 110 euro kan je in dat bezwaar aangeven dat je dit mondeling wenst te komen toelichten bij de sanctionerend ambtenaar.

Er zijn  3 scenario’s wanneer je niet akkoord gaat en/of niet betaalt:

1.    Teken je bezwaar aan en wordt jouw bezwaar ingewilligd? Dan ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging en wordt het dossier afgesloten.

2.    Dien je een bezwaar in en wordt jouw bezwaar afgewezen? Dan ontvang je een schriftelijk bericht dat je de boete moet betalen binnen een nieuwe termijn van 30 dagen. Dit bericht geldt meteen ook als eerste herinnering. Betaal je niet binnen die termijn en teken je geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgt er een invordering via de gerechtsdeurwaarder.

3.    Heb je geen bezwaar ingediend, maar betaal je niet binnen die eerste termijn van 30 dagen? Dan ontvang je een herinnering met het verzoek de boete alsnog te betalen binnen een nieuwe termijn van 30 dagen. Betaal je niet binnen die termijn en teken je geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgt er een invordering via de gerechtsdeurwaarder.

 Je kan de bijzondere politieverordening hier raadplegen maar ook op de website van je gemeente. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met jouw gemeente of met de politiezone op het nummer 032932222 of via e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

(Bron: STAD Antwerpen)