flyer sidd

Binnen de politiezone Klein-Brabant is de aanpak van diefstallen in gebouwen één van de topprioriteiten. Vandaar dat er binnen ons korps dan ook een actieplan werd uitgewerkt om deze criminaliteitsvorm zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Wij streven ernaar Samen de Inbraken te Doen Dalen (SIDD). In het kader van deze aanpak werd binnen ons korps SIDD geboren.

Onze werking beperkt zich niet tot het vaststellen van de feiten, maar richt zich ook op preventie, maximale opheldering en nazorg.

Wat doen wij?

  • wij geven diefstalpreventie aan de inwoners die daarom verzoeken
  • wij geven preventietips aan alle inwoners (o.a. afwezigheidstoezicht, hoe omgaan met verdachte handelingen, brochures)
  • wij zorgen voor een goede dossierbehandeling wanneer er toch feiten worden gepleegd
  • wij bieden de nodige nazorg aan de slachtoffers nadat de feiten zijn gepleegd (o.a. hercontactname met de slachtoffers en slachtofferbejegening indien nodig)
  • wij voeren regelmatig ontradende controleacties uit binnen de gemeenten van de politiezone

Wij werken samen aan de leefbaarheid binnen de politiezone Klein-Brabant en daarom doen wij ook een beroep op onze inwoners.