De aanvraag kan geschieden via aanvraagformulier.
 
De aanvraag via formulier:
 

Inname van de openbare weg door verhuis

Mensen die in Bornem verhuizen of komen wonen en een verhuiswagen gebruiken, kunnen daarvoor parkeerplaatsen reserveren door het huren van parkeerverbodsborden. Je betaalt bij afhaling € 200,00 waarborg. Je dient die zelf af te halen in het gemeentehuis van Bornem (Hingenesteenweg 13, Bornem - Telefoon 03/890.69.20), na het verkrijgen van de toelating voor het plaatsen van verkeerstekens op de openbare weg. Die toelating wordt opgemaakt door de verkeersdienst. Je hebt minimum 2 borden nodig (aanduiding begin en einde van de parkeerzone).

Mensen die in Puurs verhuizen of komen wonen en een verhuiswagen gebruiken, dienen een toelating te vragen voor het plaatsen van verkeerstekens op de openbare weg. Die toelating wordt opgemaakt door de verkeersdienst. Je hebt minimum 2 borden nodig (aanduiding begin en einde van de parkeerzone). Voor het verkrijgen van de borden, dienen ze zich te begeven op de private markt.

Mensen die in Sint-Amands verhuizen of komen wonen en een verhuiswagen gebruiken, kunnen daarvoor parkeerplaatsen reserveren van parkeerverbodsborden bij de gemeentelijke diensten, na het verkrijgen van de toelating voor het plaatsen van verkeerstekens op de openbare weg. Inwoners van de gemeente kunnen parkeerverbodsborden uitlenen tegen een waarborg van € 25,00 per bord aan onthaalbalie (Livien Van der Looystraat 10, Sint-Amands - Telefoon 052/39.98.72). Die toelating wordt opgemaakt door de verkeersdienst. Je hebt minimum 2 borden nodig (aanduiding begin en einde van de parkeerzone).

Inname van de openbare weg allerhande (container, stelling, hoogtewerker, bouwmaterialen)

Wil je een container op het openbaar domein voor de woning plaatsen om bijvoorbeeld werken aan de woning of de tuin uit te voeren, dan moet eerst een vergunning aangevraagd worden aan de verkeersdienst voor de inname van het openbaar domein. Er zal nagegaan worden of deze niet hinderlijk zal opgesteld zijn in functie van reeds geplande manifestaties of wielerwedstrijden.

De gemeenten vragen vanaf dag 2 een retributie voor de inname van het openbaar domein.

Bij de aanvraag van deze vergunning kan op een gelijkaardige manier als hierboven omschreven, parkeerruimte verkregen worden.

Inname van de openbare weg door een kraan (zowel mobiel als vast)

Bij inname openbaar domein voor plaatsen kraan dient de aanvraag bij uitzondering 1 maand op voorhand ingediend te worden bij de verkeersdienst.

Bij aanvraag dient men volgende bijlage in te dienen:

* Een plan of schets op schaal 1/50, 1/100 of 1/200 met aanduiding van :  

  • de zone die in beslag zal worden genomen met alle afmetingen   
  • alle voorwerpen die zullen geplaatst worden in deze zone met hun afmetingen de straat, van perceelsgrens tot perceelsgrens, met aanduiding van de trottoirs, parkeerzones en rijbaan en hun afmetingen
  • gebouwen in de onmiddellijke omgeving met vermelding van de huisnummers en aanduiding van belangrijke toegangen, inritten en garages
  • vaste hindernissen die staan opgesteld in een zone van 6 meter rond de zone van inname, zoals verkeersborden, elektriciteitskasten, …

* Foto’s ter illustratie (bij voorkeur)

* Een omleidingsplan voor het verkeer, indien van toepassing

De gemeenten vragen vanaf dag 2 een retributie voor de inname van het openbaar domein.

Inname van de openbare weg door evenementen

Plan je een grootschaliger evenement zoals een buurtfeest, braderie, carwash, straat-BBQ, sportieve happening, ...., dan moet je vooraf een aanvraag richten naar de gemeenten via de gemeentelijke website waar de activiteit doorgaat. Deze aanvraag dien je best ruim op voorhand in om tijdig uitsluitsel te krijgen. Wanneer gunstig geadviseerd, kan een verkeersregeling opgesteld worden.

 
Vrijstellen van betalend parkeren of plaatsing van parkeerschijf binnen de blauwe/ betalende zone Bornem

De aannemers die gedurende een afgebakende periode werkzaamheden dienen uit te voeren binnen de blauwe of betalende zone binnen de gemeente Bornem, kunnen vrijgesteld worden van betaling of plaatsing schijf. Die vrijstelling wordt gegeven door de verkeersdienst. Echter worden slechts vrijstelling gegeven voor 2 voertuigen. Daarvoor dienen nummerplaat en type wagen gekend te zijn. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat na de tweede dag een retributie zal gevraagd worden voor de inname van het openbaar domein.

 
Inname van een gewestweg (N ...)

U dient een aanvraag in te dienen bij de Vlaamse Overheid Mobiliteit en Openbare Werken district Puurs gevestigd te 2870 PUURS, Rijksweg 26 Tel: 03/860.01.20 - Fax: 03/886.12.97.