Brecht Malle Zoersel Schilde

Een belangrijke taak van de wijkinspecteurs is het verwerken van de opdrachten van de parketten (kantschriften). Zij contacteren de mensen die nog een verklaring moeten afleggen, een bewijsstuk moeten voorleggen, enz. De wijkinspecteur gaat ook na of personen die bij de bevolkingsdienst hun inschrijving vragen, wel degelijk op het opgegeven adres wonen.

Daarnaast worden aan de wijkinspecteur regelmatig gerichte opdrachten gegeven. Normaal heeft dat dan betrekking op het grondgebied van hun wijk.

Wie is mijn wijkinspecteur?

Klik op een gemeente van de politiezone om een overzicht en informatie te verkrijgen van de wijkinspecteur.