Dringende tussenkomst: bel 101.

Via Police-on-web kan je een online klacht indienen voor:

  • fietsdiefstal
  • bromfietsdiefstal
  • winkeldiefstal
  • diverse beschadigingen
  • graffiti

Via Police-on-web kan je ook afwezigheidstoezicht aanvragen en alarmsystemen melden.

Hoe police-on-web opstarten?

Klik hier of op het logo om online aangifte te doen.

logo police on web

 

 

Meldpunt bedrog, online fraude, oplichting en illegale handelspraktijken

Via het meldpunt (meldpunt.belgie.be), opgericht door de Federale Overheidsdienst Economie, kan je allerlei vormen van oplichting, bedrog, fraude en illegale handelspraktijen melden. Klik hier voor meer informatie. 

 

Suggesties, felicitaties of klachten over ons politieoptreden?

Klik hier