Algemene noodnummers

Politie 101
Medische urgentie (ziekenwagen) en brandweer 112
Europees noodnummer 112

Andere noodnummers

Antigifcentrum 070 245 245
Card Stop  070 344 344
Child Focus 116000
St-Jozef ziekenhuis Malle 03 380 20 11
Tele-onthaal 106
Zelfmoordlijn 1813

(Sociale) Hulpverlening

Slachtofferbejegening PZ Voorkempen 03 380 16 16
Slachtofferonthaal bij parket Antwerpen 03 257 80 11
Aids- en SOA-telefoon 078 15 15 15
Awel (vroegere kinder- en jongerentelefoon) 102
Anonieme Alcoholisten (AA) 03 239 14 15
Centrum Algemeen Welzijn (CAW - Antwerpen) 03 232 16 19
Druglijn 078 15 10 20
Meldpunt misbruik en geweld 1712
Ouderenmis(be)handeling 078 15 15 70
Rode Kruis Vlaanderen 105
Teleblok 0800 13 144
Vlaamse kankerlijn 0800 35 445
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 1712
OCMW - Brecht 03 330 11 20
OCMW - Malle 03 312 49 61
OCMW - Schilde 03 383 62 18
OCMW - Zoersel 03 298 00 00
Vredegerecht - Brasschaat > inwoners Brecht 03 651 67 25
Vredegerecht - Zandhoven > inwoners Malle/Zoersel 03 484 32 85
Vredegerecht - Schilde > inwoners Schilde 03 380 09 70
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) > Brecht/Malle/Zoersel 03 380 38 00
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) > Schilde 03 353 13 31
Gemeente Brecht 03 660 25 50
Gemeente Malle 03 310 05 11
Gemeente Schilde 03 380 16 00
Gemeente Zoersel 03 298 00 00
www.werkgroepverder.be (voor nabestaanden na zelfdoding)  
www.zelfhulp.be (verzameling van zelfhulpgroepen)  
www.advocaat.be  

Dokters van wacht

Brecht 0900 10 512
Malle - Zoersel 0900 10 512
Schilde 0900 70 212

Apothekers van wacht

www.apotheek.be 0900 10 500