Wat?

In deze rubriek worden de diensten beschreven waarvoor leerkrachten en scholen op de Lokale Politie Voorkempen beroep kunnen doen in het kader van verkeers-en drugspreventie. Alsook het aanbod van de Vlaamse Stichting Verkeer en Child Focus.

Aanbod Lokale Politie Voorkempen

Opleiding gemachtigde opzichters 
Veiligheid in de buurt van de school is een verantwoordelijkheid van eenieder. Samen kunnen we de veiligheid aan de schoolpoort verhogen door in te zetten in voldoende gemachtigde opzichters en een daadkrachtige ondersteuning van deze laatste vanwege politie. 

Politie voorziet in een onbeperkt aanbod opleiding gemachtigde opzichters a rato van een halve dag per trimester. De opleiding wordt gegeven in het centraal onthaalpunt in Brecht. Een gepaste datum wordt in onderling overleg besproken en houdt rekening met alle kandidaat scholen.

Kleuteronderwijs 
Sommige leerkrachten stellen de aanwezigheid van een politieman/-vrouw en een politievoertuig op prijs wanneer ze in de klas werken rond politie en veiligheid. Dit kan ad hoc worden besproken en wanneer het ingepland kan worden, zullen we zeker niet nalaten hier ons steentje toe bij te dragen.

Het grote fietsexamen voor leerlingen van het basisonderwijs 
De meest recente ongevallencijfers tonen aan dat er een dalende trend is in het aantal verkeersslachtoffers met uitzondering van de fietsers. Deze doelgroep verdient dus bijzondere aandacht. Fietsexamens zijn opgenomen in de eindtermen van het basisonderwijs. Los van het feit dat scholen de eindtermen vrij kunnen invullen, heeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een handige tool ontwikkeld die bovendien volledig gratis ter beschikking wordt gesteld. Het project ‘fietsbrevetten’, zo heet de tool, kent een specifieke rol toe aan school, gemeente en politie. 
Politie kan in dit geval bijstand leveren bij de fietscontrole, het opstellen van het parcours en bij het eindexamen zelf. Meer informatie over deze tool vindt u op www.grotefietsexamen.be.

Fietscontrole aan het begin van het schooljaar 
Van en naar school trekken met niet enkel een reglementaire maar vooral veilige fiets is cruciaal in de preventieve aanpak van verkeersongevallen. Bij het begin van het schooljaar kan u beroep doen op twee politiemedewerkers die gedurende enkele uren alle fietsen zullen controleren. Dat dit best georganiseerd wordt in samenspraak met de school, is evident. 
Dit aanbod doen we echter enkel naar de basisscholen toe.

Bijstand bij stapexamens 
Op een veilige manier door het verkeer stappen is minstens even belangrijk als veilig fietsen. Leerlingen van het derde leerjaar kunnen beroep doen op politie bij het afleggen van een parcours buiten de school. Praktische afspraken worden voorafgaand gemaakt en alle leerlingen van het derde leerjaar doen hun ‘examen’ tegelijkertijd.

Drugs 
Enigszins los van het aanbod inzake verkeersveiligheid bieden we tevens drugpreventie aan. Samen met een ervaringsdeskundige informeren we de jongeren van het zesde leerjaar gedurende vier uur over de verschillende producten, de effecten ervan en vooral de gevaren van druggebruik. 
Per unieke groep van 20 à 30 leerlingen bieden we een sessie aan.

Ad hoc verzoeken 
We kunnen ons zeker inbeelden dat scholen ook nog andere en specifiekere verzuchtingen hebben. Het spreekt voor zich dat er steeds kan besproken worden wat kan en wat niet kan. Ad hoc verzoeken moeten steeds ingepast kunnen worden en worden dus niet a priori ingelost. Wij hopen hiervoor op uw begrip. 

Hoe aanvragen?

Aan te vragen via e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Wij engageren ons om zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen.

Contactpersoon

Caroline Lafaille
Vaartdijk 15
2960 Brecht

Tel: 03 210 40 00
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Aanbod Vlaamse Stichting Verkeer 

Basisonderwijs 
Voor de leerjaren 4/5/6 van het basisonderwijs mobiel verkeerspark, bestaande uit een gedeelte theorie, een fietsparcours en een go-cart parcours;

Secundair onderwijs
Voor het 1° en 2° jaar: 

  1. Educatie inzake fietsen; 
  2. Educatie inzake dode hoek.

Voor het 3e en 4e jaar: 

  1. Educatie inzake gordeldracht (tuimelwagen); 
  2. Educatie inzake de voorrangsregels.

Voor het 5e en 6e jaar: 

  1. Educatie inzake alcohol in het verkeer; 
  2. Educatie inzake drugs in het verkeer; 
  3. Educatie inzake snelheid in het verkeer.

Belangrijk hierbij is te weten dat de vraag het aanbod soms meermaals overstijgt. Het kan dus zijn dat er niet onmiddellijk kan tegemoet gekomen worden aan uw vraag door de federale politie.

Hoe aanvragen?

Aan te vragen rechtstreeks via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).  

Contact

Sijn Bogaert
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel: 015 63 14 04
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Aanbod Child Focus en Sexting@school

Kinderen bewust maken van de gevaren van het internet is één van de prioriteiten van Child Focus. Leerkrachten spelen daarin een sleutelrol. Daarom is het belangrijk om thema’s als sexting, grooming en sextortion niet uit de weg te gaan en uitgebreid aan bod te laten komen in de lessen.

Organisaties als Child Focus en Sexting@school bieden een informatief en interactief lessenpakket aan voor zowel de leerkrachten als de leerlingen zelf. Meer te weten komen over sexting? Ooit al gehoord van grooming? En wat is sextortion eigenlijk? Neem zeker eens een kijkje op de pagina www.sexting.be of ga naar www.childfocus.be.

Child Focus heeft bovendien verschillende vormings- en opleidingsprogramma’s ontwikkeld. Afhankelijk van het thema, zijn deze opleidingen interessant voor kinderen, adolescenten en ouders, maar evengoed voor politiemensen, magistraten en andere mensen die professioneel met kinderen of jongeren bezig zijn.