Zomerse temperaturen schreeuwen om een barbecue. Al hoef je dat schreeuwen niet letterlijk te nemen. Je buren hebben immers ook recht op een rustige avond.

Wie in een dichtbevolkte buurt woont, weet dat een goed contact met de buren essentieel is. Samenleven gaat immers enkel wanneer iedereen zich aan bepaalde (geschreven en ongeschreven) regels houdt.

Geluidsoverlast is één van de dingen waar buren zich het meest aan ergeren. Hou daarom altijd je buren in het achterhoofd wanneer je een feestje, barbecue of gewoon een gezellige avond onder vrienden organiseert bij je thuis. Enkele tips:

  • Informeer je buren over het feest. Laat ze weten tussen welke uren ze wat meer “lawaai” kunnen verwachten of nodig ze mee uit voor een drankje.
  • Hou het rustig. Een gewone babbel met vrienden op het terras kan al snel uitgroeien tot een geanimeerd, luid gesprek waar anderen overlast van kunnen ondervinden. Wanneer je na 22 uur – misschien wel na enkele frisse pintjes – plots cantusliedjes begint te zingen, dan kan er zelfs sprake zijn van nachtlawaai.
  • Wil je graag muziek afspelen? Zorg er dan altijd voor dat het volume van de muziek het oorspronkelijke geluidsniveau van de omgeving niet overstijgt.
  • Wordt het toch te bont? Verhuis dan naar binnen of zet het feest verder op café.

Bij een ambtshalve vaststelling of klacht rond geluidsoverlast riskeer je een GAS-boete en kunnen we (bij muziekactiviteiten) overgaan tot een geluidsmeting.

Wat is het verschil tussen overlast en nachtlawaai?

Nachtlawaai staat nog steeds in het strafwetboek, maar werd daarnaast ook opgenomen in de GAS-reglementering. Overlast en nachtlawaai zijn eigenlijk twee verschillende zaken. Overlast kan altijd voorkomen; het hoeft daarvoor geen nacht te zijn. Om te kunnen spreken over nachtlawaai, echter, moet de geluidshinder na 22 uur plaatsvinden. In beide gevallen kunnen we een GAS-pv opmaken.

Algemene bepalingen

Afdeling 6, art. 6.1

Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:
a) overdag: periode van 7 uur tot 19 uur
b) avond: periode van 19 uur tot 22 uur
c) nacht: periode van 22 uur tot 7 uur

Afdeling 6, art. 6.2

Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer, dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt, of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat van aard is dat de rust van de inwoners te verstoren, is verboden.