Het jaar 2017 was voor onze politiezone in heel wat opzichten een mijlpaal. We verhuisden naar een nieuw centraal onthaalpunt, bouwden onze wijkwerking verder uit en ondertekenden als eerste volledige politiezone in Vlaanderen het SAVE-charter.

We werkten verder aan onze interne en externe prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan. Onze actieplannen werden maandelijks opgevolgd en bijgestuurd waar dat nodig was. Dat betekent uiteraard niet dat andere fenomenen (o.a. drugs, diefstallen uit voertuigen, fietsdiefstallen) niet werden opgevolgd; ze genieten enkel niet diezelfde prioriteit.

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar werden opnieuw gebundeld in ons jaarverslag. Kort samengevat waren er in 2017 opnieuw minder ongevallen t.o.v. het jaar voordien, werden er meer voertuigen (bemand) gecontroleerd op snelheid en reden minder bestuurders te snel. Het aantal inbraken bleef ongeveer gelijk.

Meer weten? Ons volledig jaarverslag kan je hier raadplegen.