De Veiligheidsmonitor is terug van weggeweest. De tweejaarlijkse bevolkingsbevraging rond veiligheid peilt o.m. naar het onveiligheidsgevoel van burgers, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Potentiële deelnemers werden geselecteerd aan de hand van een statistische toevalssteekproef. Zij zullen de enquête ontvangen en kunnen dus deelnemen door de papieren vragenlijst in te vullen en terug te sturen of door de onlinevragenlijst te vervolledigen. Dat kan door te surfen naar de toegestuurde link en bijbehorende toegangscode in te geven. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van ons veiligheidsbeleid. Daarom hopen we dat de geselecteerde personen even de tijd nemen om de enquête ter harte te nemen.

Aan het begin van 2019 worden de resultaten verwacht, die geïntegreerd zullen worden in de verschillende beleidsplannen. Alvast bedankt voor jullie deelname!