Op 16 oktober 2017 treden de trajectcontroles op de Abdijlaan (Brecht), Raymond Delbekestraat (Zoersel) en Waterstraat (Schilde) in werking. Het gaat om twee afzonderlijke trajecten met een totale afstand van bijna acht kilometer. Naast de trajectcontroles kunnen de camera’s ook nummerplaten herkennen.

De as Abdijlaan, Raymond Delbekestraat en Waterstraat is een belangrijke verbindingsweg tussen de gemeenten Brecht, Zoersel en Schilde. Een drukke verkeersas, waar de toegestane snelheid vaak niet gerespecteerd wordt. Om de verkeersveiligheid op deze as te verhogen, werden er twee trajectcontroles ingevoerd, die op 16 oktober 2017 in werking treden.

De twee trajectcontroles op de verkeersas Brecht, Zoersel en Schilde zijn een samenwerking tussen de gemeentebesturen van Brecht, Schilde en Zoersel en de politiezone Voorkempen. De trajectcontroles staan er al geruime tijd en werden uitgebreid getest. Nu alle betrokken partijen het wettelijk voorgeschreven protocol hebben ondertekend, kunnen overtreders geverbaliseerd worden.

Werking trajectcontroles
De snelheid wordt op elk traject in beide richtingen gemeten tussen twee detectiepunten.
Het eerste traject loopt van het kruispunt Abdijlaan met de Westmallebaan in Brecht tot aan kruispunt Waterstraat met de Bethaniënlei in Zoersel. De totale lengte van dit traject bedraagt 5,034 kilometer. Het tweede traject, zo’n 2,787 kilometer, start vanaf het kruispunt Waterstraat/Raymond Delbekestraat met de Bethaniënlei en loopt tot aan het kruispunt Waterstraat/Raymond Delbekestraat met Roskam in Schilde.
De toegelaten snelheid op beide trajecten bedraagt 70 km/u.

ANPR-camera’s
Naast de trajectcontrole zijn de camera’s ook uitgerust met nummerplaatherkenning. Ze registreren en herkennen de kentekens van voertuigen, wat een enorme troef is in het kader van o.a. inbraakpreventie. Daarnaast registreren de camera’s ook niet-verzekerende voertuigen en voertuigen die niet in orde zijn met de technische keuring.