Het jaar 2017 was voor onze politiezone in heel wat opzichten een mijlpaal. We verhuisden naar een nieuw centraal onthaalpunt, bouwden onze wijkwerking verder uit en ondertekenden als eerste volledige politiezone in Vlaanderen het SAVE-charter.

Lees meer →

Kreeg je een mooi aanbod per telefoon, maar weet je niet wie je belde of hoeveel het je kost? Dan is de kans groot dat je werd opgebeld door een oplichter. Vorig jaar ontving de FOD Economie meer dan 5400 meldingen over misleidende telefoontjes. Dat zijn er gemiddeld 15 per dag.

Lees meer →

Het sluipverkeer in de Mieksebaan zorgde enkele jaren geleden voor gevaarlijke situaties. Daarom werd in 2015 beslist om de Mieksebaan te ‘knippen’ door middel van paaltjes ter hoogte van de brug van de Hoge Mereyt. 

Hoewel duidelijk aangegeven is dat de straat doodloopt, proberen bestuurders de wegenwerken aan de Sint-Jobsesteenweg (N117) in Brasschaat sinds kort te omzeilen via een eigen, alternatieve omleiding langs de Mieksebaan. Eens ze merken dat hun route afgesloten is, keren ze in volle vaart om, met heel wat onveilige situaties tot gevolg.

Daarom: volg enkel de aangegeven omleiding en hou je áltijd aan de toegelaten snelheid.