Kreeg je een mooi aanbod per telefoon, maar weet je niet wie je belde of hoeveel het je kost? Dan is de kans groot dat je werd opgebeld door een oplichter. Vorig jaar ontving de FOD Economie meer dan 5400 meldingen over misleidende telefoontjes. Dat zijn er gemiddeld 15 per dag.

Lees meer →

Het sluipverkeer in de Mieksebaan zorgde enkele jaren geleden voor gevaarlijke situaties. Daarom werd in 2015 beslist om de Mieksebaan te ‘knippen’ door middel van paaltjes ter hoogte van de brug van de Hoge Mereyt. 

Hoewel duidelijk aangegeven is dat de straat doodloopt, proberen bestuurders de wegenwerken aan de Sint-Jobsesteenweg (N117) in Brasschaat sinds kort te omzeilen via een eigen, alternatieve omleiding langs de Mieksebaan. Eens ze merken dat hun route afgesloten is, keren ze in volle vaart om, met heel wat onveilige situaties tot gevolg.

Daarom: volg enkel de aangegeven omleiding en hou je áltijd aan de toegelaten snelheid.

Vanaf maandag zal de Beneluxtrein van Amsterdam naar Brussel halt houden in station Noorderkempen. Pendelaars kunnen vanaf dan 16 keer per dag naar Amsterdam, Rotterdam, Breda en Brussel reizen. Voorlopig zijn er nog geen extra parkeerplaatsen aangelegd, waardoor pendelaars de komende maanden meer parkeerhinder kunnen ondervinden. We raden aan om de komende maanden zoveel mogelijk met de fiets te komen – als dit een optie is, natuurlijk – maar vooral om altijd reglementair te parkeren.

We zullen op regelmatige basis controles uitoefenen op ‘wildparkeren’ om chaos op de parking zoveel mogelijk te voorkomen. Een gewaarschuwd pendelaar is er twee waard!