Jaarverslagen

pdf button Jaarverslag 2017

pdf button Jaarverslag 2016

pdf button Jaarverslag 2015

pdf button Jaarverslag 2014

pdf button Jaarverslag 2013

pdf button Jaarverslag 2012 - deel 1

pdf button Jaarverslag 2012 - deel 2

pdf button Jaarverslag 2011 - deel 1

pdf button Jaarverslag 2011 - deel 2

 

Zonaal veiligheidsplan

pdf button Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

pdf button Zonaal Veiligheidsplan 2009-2013

 

Elke 4 jaar* wordt een nieuw zonaal veiligheidsplan (ZVP) opgesteld. Dit plan bevat de prioriteiten en de bijzondere aandachtspunten voor de lokale politie en beschrijft de aanpak ervan. Bijkomend worden er jaarlijks concrete actieplannen opgemaakt voor de uitvoering van de activiteiten, die moeten leiden tot het behalen van de geformuleerde doelstellingen.

 

Verlenging duur zonale veiligheidsplannen*

Eind 2016 besliste de wetgever om de duur van de zonale veiligheidsplannen van de politiezones voortaan af te stemmen op de duur van de lokale bestuursperiode. Zo zullen de plannen in de toekomst 6 jaar gelden in plaats van 4 jaar. Een addendum maakt deze overgang mogelijk.

Doordat het zonaal beleidsplan nu rechtstreeks samenvalt met de 6-jarige lokale bestuursperiode wordt de planlast aanzienlijk verminderd. Zeker in het huidige klimaat waar inspanningen van de politiediensten steeds maar toenemen (terreur en radicalisering, gevangenisstakingen, vluchtelingencrisis…) is dit een goede zaak. Daarnaast zullen de lokale overheden het plan gemakkelijker kunnen afstemmen op het lokale beleid.