Jaarverslagen

pdf button Jaarverslag 2016

pdf button Jaarverslag 2015

pdf button Jaarverslag 2014

pdf button Jaarverslag 2013

pdf button Jaarverslag 2012 - deel 1

pdf button Jaarverslag 2012 - deel 2

pdf button Jaarverslag 2011 - deel 1

pdf button Jaarverslag 2011 - deel 2

Zonaal veiligheidsplan

pdf button Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

pdf button Zonaal Veiligheidsplan 2009-2013

Elke 4 jaar wordt een nieuw zonaal veiligheidsplan (ZVP) opgesteld. Dit plan bevat de prioriteiten en de bijzondere aandachtspunten voor de lokale politie en beschrijft de aanpak ervan. Bijkomend worden er jaarlijks concrete actieplannen opgemaakt voor de uitvoering van de activiteiten, die moeten leiden tot het behalen van de geformuleerde doelstellingen.