Wat is een buurtinformatienetwerk?

Het ontstaan

De oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN) dateert al van het begin de jaren 90, toen de Belgisch-Franse grensstreek regelmatig geteisterd werd door criminele bendes voornamelijk afkomstig uit Frankrijk. Het gevoel van onveiligheid was groot bij de burger en men ging op zoek naar doeltreffende middelen om deze criminaliteit te bestrijden. Om het oprichten van burgerwachten te voorkomen werd een samenwerkingsverband uitgewerkt tussen de politie en de burger.

Duidelijke afspraken

Het bestaan van BIN's wordt geregeld door een geactualiseerde omzendbrief van 10 december 2010 waarbij benadrukt wordt dat de BIN's een belangrijke rol spelen in het lokale veiligheids- en preventiebeleid en dus een volwaardige plaats krijgen binnen het integrale veiligheidsbeleid. De omzendbrief benadrukt ook dat om een buurtinformatienetwerk goed te organiseren, er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt met de verschillende partners en dat is mogelijk via een charter dat wordt opgesteld met alle betrokken partijen."

Verdachte situaties melden

Het doel van het BIN is samen zorgen voor meer veiligheid. De burger wordt aangespoord om actief om zich heen te kijken en om verdachte situaties te melden aan de politie. De politie van haar beurt geeft aan de burger informatie over verdachte personen of voertuigen, op heterdaad gepleegde misdrijven waarbij gegevens van de dader en of vluchtvoertuig gekend zijn, met de bedoeling waakzaam te zijn en bij opmerken ervan te signaleren.
De politie waarschuwt ook de BIN-leden voor op toer zijnde oplichters, gauwdieven enz., raadt ze aan om waakzaam te zijn en kan ook preventieve tips geven om slachtofferschap te voorkomen. Het opstellen, het beoordelen en de input van de berichten over criminele feiten en onveiligheid behoren tot de bevoegdheid van de politie. De communicatie gebeurt door de lokale politie of door de centrale dispatching. Er wordt op een centraal nummer een bericht ingesproken dat door de BIN-leden onmiddellijk wordt ontvangen.

BIN's in de politiezone ZARA

Momenteel zijn er in de politiezone ZARA (Zandhoven-Ranst) 21 bewoner-BIN's actief. In Ranst zijn er 15 BIN's; voor Zandhoven zijn dit 8 BIN's. Tevens is er in de gemeente Zandhoven een BIN-Zelfstandigen actief; in Ranst is er het BIN BEWORA (BEdrijventerrein WOmmelgem RAnst).

Voor de juiste ligging en straten van deze BIN's kan U hier terecht:

Bent U de mening toegedaan

  • dat veiligheid en "zich veilig kunnen voelen" een bijzondere kwaliteit is
  • dat ook de burger als partner daarbij een rol kan spelen
  • dat wij daarom, samen en solidair, willen "bezig zijn" met veiligheid
  • dat misdaadpreventie en actieve samenwerking tussen het BIN en de politie dienen te worden gepromoot……..

Dan bent U een ideale … BIN - medewerker

Neem contact op met de BIN-gemandateerde bij uw politie:

Lokale Politie ZARA
BILLIET Didier
Commissaris
BIN-gemandateerde
Tel.: 03 485 65 11
Email: politiezara@skynet.be

Formulieren

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via pz.zara@police.belgium.eu of 03 485 65 11.