Je wil parkeerbordjes aanvragen,een parkeerplaats vrijhouden?

Instellen parkeerverbod vereist voor plaatsing container of verhuis?

Hiervoor dient u eerst, minimum 5 dagen op voorhand, een vergunning bij de gemeente aan te vragen.

Dit kan via mail innamesopenbareweg@brasschaat.be of op het gemeentehuis. (vanaf 3 oktober 2016 kan u enkel nog op afspraak op het gemeentehuis terecht ).

Bij de innames van de openbare weg die grote verkeershinder kunnen veroorzaken dient u de vergunning 14 dagen op voorhand aan te vragen!

De aanvrager dient zelf te zorgen voor parkeerverbodsborden! Deze borden dienen minimum 24 u vóór de levering van de container of verhuis geplaatst te worden.

De parkeerverbodsborden kan u huren bij de Brasschaatse vzw's voor sociale tewerkstelling : Aralea en Noorderkempen Actief.

Waarborg : 75€

Huurprijs per dag: 6€

Huurprijs weekend: 15€ (van vrijdag tot maandag binnenbrengen voor 12u)

Belangrijk: deze bedragen dienen cash betaald te worden

Contact:

Aralea, PLoegsebaan 51 te 2930 Brasschaat

E-mail: verhardingen@aralea.be

tel.: 0477 03 55 10

Noorderkempen Actief, Lichtvliegwezenlaan 7 te 2930 Brasschaat

E-mail: info@noorderkempenactief.be

tel.: 0474 48 16 03

Nog vragen, aarzel niet ons te contacteren 03/650 35 00.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via PZ.Brasschaat@police.belgium.eu of 03 650 35 00.