De wet van 7 december 1998 tot "organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus" (Wet Geïntegreerde Politie), voorziet in het uitwerken van nationale en lokale veiligheidsplannen. In deze plannen leggen de beleidsverantwoordelijken hun politiebeleid vast.
 
Nationaal veiligheidsplan nvp2016-2019.pdf
 
 
Op de zonale veiligheidsraad van 14 februari 2017 werd goedkeuring gehecht aan het voorstel om de aanpak van radicalisering als bijkomende prioriteit op te nemen en een preventieluik te voegen aan de reeds bestaande prioriteit van verkeersveiligheid.  ook de norm aanrijtijden met betrekking tot de dringende oproepen in onze zone werd opgenomen.