Op 19 september werd er een controle actie m.b.t. de gordeldracht gehouden door onze dienst verkeer tussen 07.30 en 09.00uur

5 personen kregen een onmiddellijke inning wegens het niet dragen van de gordel.

1 x werd een onmiddellijke inning uitgeschreven wegens belemmering zicht van de nummerplaat.

1 x wegens gebruik GSM.

2 bestuurders van een bromfiets kregen een mondelinge waarschuwing wegens het niet functioneren van het licht. 

Tijdens de nacht van 15 op 16 september hielden wij een Wodca campagne.

er werden 213 bestuurders gecontroleerd waarbij 11 positief werden bevonden of 5.16%

1 rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken

 

Tijdens  de nacht van vrijdag 18 op 19 augustus hielden wij een Wodca campagne

Er werden 236 bestuurders gecontroleerd.

Hierbij werden 15 overtreders of 6,3 % vastgesteld. 3 Rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

1 onmiddellijke inning inzake negeren C1 (inrijden van een eenrichtingsstraat) en 1 inbreuk op de wetgeving rijbewijs (voorlopig rijbewijs)werden opgesteld.

De dienst verkeer van de lokale politie Brasschaat hield een controle weekend inzake alcohol van 28 tot en met 30
juli 2017

Op vrijdag werden 239 voertuigen gecontroleerd, 4 bestuurders of 1,67% waren in overtreding.

Van zaterdagavond- op zondag werden 397 voertuigen gecontroleerd, 17 bestuurders of 4,28% hadden teveel gedronken.

 

Op 22 juni 2017 hielden onze diensten een verkeerscontrole in het kader van “Operation 30-days of action”,

een internationale actie ten aanzien van afvaltransporten.

De geïntegreerde politie zal het leefmilieu en de volksgezondheid beschermen tegen de schadelijke gevolgen van afvalfraude via een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak.

Er konden dertien vrachtwagens gecontroleerd worden, 10 in het kader van afvaltransport.  3 afvaltransporten worden verder gecontroleerd en opgevolgd.

Naast de controle van vrachtwagens werden nog volgende vaststellingen verricht;

- 2 x onmiddellijke inningen inzake draagplicht beschermingskledij bij besturen van een motorfiets

- 1 x verkeersinbreuk inzake snelheid / verzekering / rijbewijs / inschrijving bromfiets (beslagname)

- 1 x onmiddellijke inning gebruik GSM tijdens sturen

- 7 x onmiddellijke inningen in geld inzake openstaande boetes inzake snelheidsovertredingen (buitenlanders)

- 1 x onmiddellijke inning inzake rij- en rusttijden