De lokale politie Brasschaat staat  prioritair in voor de basispolitiezorg in de politiezone Brasschaat en secundair voor federale opdrachten. Zij garandeert de nodige veiligheid en verstrekt hulp aan de bevolking via een professioneel uitgebouwd korps dat streeft naar oplossingsgericht politieoptreden. Er werd geopteerd voor polyvalente medewerkers met een minimum aan specialisten ondersteund door een maximaal uitgebouwd administratief burgerkader (Calog). Zodoende kan de politie zich uitsluitend bezighouden met haar kerntaken.

Doelstellingen

Het lokaal politiekorps van de zone Brasschaat engageert zich om volgende doelstellingen waar te maken:  

  • realisatie van een lokale basispolitiezorg
  • respect voor de bevolking en de democratische waarden
  • verantwoording en openbaarheid van bestuur
  • de politie staat in voor hulp en bijstand aan de bevolking