Minister Jan Jambon en gouverneur Cathy Berx op bezoek tijdens WODCA-actie

Op zaterdag 17 maart bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone Brasschaat, in het gezelschap van Jan Jambon,

Vice-eersteminister van de Federale Regering en bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken; Koen Verberck, waarnemend burgemeester van Brasschaat; HCP Jean-Claude Gunst, Directeur-Coördinator Federale Politie Arrondissement Antwerpen en HCP Bart Van Cleuvenbergen, korpschef van de Politiezone Brasschaat.

Bij deze controlepost werd ook één van de drugdetectietoestellen van de Scheepvaartpolitie ingezet om een snelle controle op aanwezigheid van drugs mogelijk te maken. Het drugdetectietoestel geeft een goede indicatie alvorens een meer doorgedreven fouille van het voertuig en/of de inzittenden te doen of een drugtest af te nemen.

Te Brasschaat werden die nacht 538 personen gecontroleerd op alchol met als resultaat 30 positieve vaststellingen of 5,14 % overtreders! 4 rijbewijzen werden ingetrokken.

1324 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid, 23 overtredingen werden vastgesteld of 1,74%

1 verkeersinbreuk bij een bestuurder van een bromfiets werd vastgesteld (geen rijbewijs, geen verzekering) waardoor de bromfiets inbeslaggenomen werd.