Valse mails worden weer gretig verspreid

De mailboxen worden opnieuw bestookt met valse mails (phishing).

Mogelijk heeft u ook al een mail ontvangen van een bank met de boodschap dat uw bankkaart dringend vernieuwd dient te worden. In de mail wordt gevraagd om uw rekeningnummer, bankkaartnummer en code op te geven.

Wij verzoeken u met aandrang hier niet op in te gaan! Ook niet indien het ogenschijnlijk een mail van uw bank blijkt te zijn. Mocht u hierover twijfelen neem dan contact op met uw bank.

Geef geen gegevens door zodat de verdachten geen geld van uw rekening kunnen halen!!

Bent u slachtoffer geworden van deze praktijken en heeft u schade dan kan u dit melden bij

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

Het Meldpunt dient om meldingen of andere informatie te ontvangen van particulieren of ondernemingen, om oplichting, bedrog, fraude en illegale handelspraktijken te bestrijden.