Een weekend zonder alcohol achter het stuur.

Zowel de lokale als de federale politie staan voor de permanente uitdaging om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Er wordt daartoe ingezet op zowel preventie- als handhavingsactiviteiten. Op aansturen van diverse overheden, en met de steun van verschillende professionals in het verkeersveiligheidsdomein (BIVV, gewesten, provincies, …) worden op regelmatige basis campagnes gehouden.

Weekend zonder alcohol achter het stuur

Bij de vorige editie van "Een weekend zonder alcohol achter het stuur" hebben heel wat lokale politiezones en de federale wegpolitie, 16.122 ademtests en 24.116 pretesten afgenomen. 2,12% van de gecontroleerde bestuurders bleek onder invloed te zijn van alcohol. De resultaten, de erkenning en het succes van dergelijke geïntegreerde controleacties, zet de betrokken partners ertoe aan om opnieuw zo'n actie op te zetten van 12 januari tot 15 januari 2018.

Verkeersveiligheid, prioriteit in Brasschaat

Voor de lokale politie Brasschaat is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Heel het jaar door proberen wij mensen te motiveren om veilig verkeersgedrag te stellen. Vandaar zullen wij, net als vorig jaar, ook deelnemen aan de actie van de Directie van de Federale Wegpolitie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Toen controleerden we 938 personen, 2,13% van de gecontroleerde bestuurders bleek onder invloed te zijn van alcohol; 5 rijbewijzen werden ingetrokken.

Sampling: een snelle methode voor alcoholcontrole

Sinds geruime tijd gebruiken wij voor onze alcoholcontroles zogenaamde 'samplingtesten'. Op die manier kunnen we heel snel weten of een bestuurder vermoedelijk onder invloed is van alcohol en desgevallend overgaan tot een ademtest en/ of ademanalyse. Door de samplingmethode toe te passen hoeven enkel die bestuurders die daadwerkelijk alcohol in hun adem hebben, een ademtest of ademanalyse ondergaan. Hierdoor kunnen de controles veel vlotter verlopen.