De korpschef en de korpsleden van de lokale politie Brasschaat wensen u een veilig 2018!