Nieuwe ANPR sites te Brasschaat

Sinds 2013 zijn er verschillende slimme camera's in Brasschaat in gebruik genomen.

All snel bleek dat het systeem van de trajectcontrole en het gebruik van de ANPR-camera's, zijn vruchten afwerpt, zowel op vlak van verkeersveiligheid als bij gerechtelijke onderzoeken. Sinds kort zijn er opnieuw twee bijkomende sites in werking, namelijk op de Kapelsesteenweg en de Hoogboomsteenweg.

  • VERKEERSLUIK

Sinds 2013 traden de slimme camera's op de Sint-Jobsesteenweg in Brasschaat in werking. Al snel bleek dat het systeem van de trajectcontrole en het gebruik van de ANPR-camera's, zijn vruchten afwerpt, zowel op vlak van verkeersveiligheid als bij gerechtelijke onderzoeken.

In 2015 kwam er dan ook een bijkomende ANPR site op de Bredabaan ter hoogte van de Zwaantjeslei en de grens met Wuustwezel. Vorig jaar werden ook ANPR camera's, gekoppeld aan trajectcontrole, geplaatst op de Essensteenweg. Snelheidsmetingen toonden immers aan dat er op die baan te snel gereden werd met nog niet zo lang geleden enkele dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Trajectcontrole is een methode om via camera's de maximumsnelheid van voertuigen op een bepaald traject te controleren. Via trajectcontrole wordt elk voertuig bij het begin en het einde van het traject 'gefotografeerd'. De gemiddelde snelheid van een voertuig tussen deze twee punten (camera's) wordt berekend. Ligt die gemiddelde snelheid hoger dan de maximumsnelheid, dan wordt de eigenaar van het voertuig beboet. Uit de cijfers blijkt dat dit systeem ertoe leidt dat de grote meerderheid van de bestuurders zijn snelheid aanpast, terwijl een vaste flitspaal eerder een louter lokaal effect heeft op de verkeersveiligheid.

Naast het meten van de snelheid, kunnen deze slimme camera's ook nummerplaten herkennen en registreren. Ze verzamelen automatisch een aantal gegevens van elk passerend voertuig zoals de nummerplaat, de nationaliteit van de eigenaar, het tijdstip, enz. Deze gegevens worden vergeleken met verschillende databanken die controleren op geseinde, gestolen en verdachte voertuigen. Als de nummerplaat in één van deze databanken voorkomt, dan is er sprake van een 'hit' en krijgen de politiezones een signaal waardoor de politieploegen de voertuigen onmiddellijk, doeltreffend en veilig uit het verkeer kunnen halen. En dit is van belang in het kader van o.a. de verkeersveiligheid en kan daarenboven ook een enorme troef betekenen in het kader van inbraakpreventie. Daarnaast registreren de camera's ook niet-verzekerde voertuigen en voertuigen die niet in orde zijn met de technische keuring. Wat ook mogelijk is en nuttig in het kader van het lokale en gewestelijke mobiliteitsbeleid, is het meten van de verkeersdoorstroming en de verkeersintensiteit.

  • Snelheidsovertredingen

In 2017 werden 12166 snelheidsovertredingen vastgesteld op het traject Essensteenweg te Brasschaat. Gemiddeld legt 0,68% van de bestuurders in Brasschaat het traject te snel af.

  • Ongevallen

Ook het aantal ongevallen is gedaald en er gebeurden geen dodelijke ongevallen. De periode na de start is wel relatief kort. Trajectcontrole beoogt immers een mentaliteitswijziging en vraagt tijd om effectief een duidelijke daling vast te stellen in het aantal verkeersongevallen.

  • GERECHTELIJK LUIK

Op gerechtelijk vlak hebben de ANPR-camera's (automatische nummerplaatherkenning) meermaals hun nut bewezen. Het systeem betekent een grote meerwaarde voor de (lokale) recherchediensten.

  • VERDERE UITBREIDING SLIMME CAMERA'S

Verkeersonveiligheid en woninginbraken zijn nog steeds twee belangrijke prioriteiten, die de lokale politie van Brasschaat wil aanpakken door onder andere camera's in te zetten.

  • ANPR-camera's Kapelsesteenweg en Hoogboomsesteenweg

Sinds kort zijn er ook op de Kapelsesteenweg en de Hoogboomsesteenweg ANPR-camera's in werking gegaan. Deze site betekent het sluitstuk in het afdekken van de IN en UIT van de hoofdwegen in onze gemeente. Het systeem kostte bijna 80.000 euro, gefinancierd door de gemeente Brasschaat.