Een weekend zonder alcohol achter het stuur

No alcohol

Zowel de lokale als de federale politie staan voor de permanente uitdaging om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Er wordt daartoe ingezet op zowel preventie- als handhavingsactiviteiten. Op aansturen van diverse overheden, en met de steun van verschillende professionals in het verkeersveiligheidsdomein (BIVV, gewesten, provincies, …) worden op regelmatige basis campagnes gehouden.

Weekend zonder alcohol achter het stuur

Bij de vorige editie van "Een weekend zonder alcohol achter het stuur" hebben meer dan 80 lokale politiezones en een 230-tal personeelsleden van de federale wegpolitie, 22.769 ademtests afgenomen. 3,09% van de gecontroleerde bestuurders bleek onder invloed te zijn van alcohol. De resultaten, de erkenning en het succes van dergelijke geïntegreerde controleacties, zet de betrokken partners ertoe aan om opnieuw zo'n actie op te zetten van 13 januari tot 16 januari 2017.

Verkeersveiligheid, prioriteit in Brasschaat

Voor de lokale politie Brasschaat is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Heel het jaar door proberen wij mensen te motiveren om veilig verkeersgedrag te stellen. Vandaar zullen wij, net als vorig jaar, ook deelnemen aan de actie van de Directie van de Federale Wegpolitie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Toen controleerden we 531 personen, 3,77% van de gecontroleerde bestuurders bleek onder invloed te zijn van alcohol; 1 rijbewijs werd ingetrokken.

Waarnemend burgemeester Koen Verberck wil nog een stap verder gaan. "Brasschaat heeft een sterke traditie opgebouwd in de strijd tegen alcohol achter het stuur. We overstijgen ruim het provinciaal gemiddelde van alcoholcontroles. En we doen die controles op relevante momenten. De strijd tegen alcohol achter het stuur, is er geen van cijfers of van het halen van doelstellingen naar het aantal controles. Nee, we streven naar de bewustmaking dat een combinatie van alcohol en rijden gewoonweg niet samen gaat. Te vaak merken we nog dat we onszelf goed praten en denken: "Er kan er nog eentje bij, want ik ben hier al enkele uren. Ik heb stevig gegeten, dus kan ik het wel verdragen." Stilaan evolueert onze maatschappij in die richting dat we het ook als 'not done' aanvaarden, rijden én alcohol. Tijdens het weekend van 13, 14 en 15 januari zullen we dan ook effectief meten wie nul op heeft in het verkeer. Onze mentaliteit moet op dat vlak nog wijzigen. Respect voor wie BOB is. Er zijn landen waar diegene die zich 'out' als BOB gewoonweg ook niets meer wordt aangeboden of in de verleiding wordt gebracht om de toelaatbare grens af te tasten. We hebben per slot van rekening allemaal onze voorbeeldfunctie, of niet? Als vader van vier opgroeiende kinderen, die stilaan hun rijbewijs halen, ligt daar voor mij mijn grootste voorbeeldfunctie".

Sampling: een snelle methode voor alcoholcontrole

Sinds enige tijd gebruiken wij voor onze alcoholcontroles zogenaamde 'samplingtesten'. Op die manier kunnen we heel snel weten of een bestuurder vermoedelijk onder invloed is van alcohol en desgevallend overgaan tot een ademtest en/ of ademanalyse. Door de samplingmethode toe te passen hoeven enkel die bestuurders die daadwerkelijk alcohol in hun adem hebben, een ademtest of ademanalyse ondergaan. Hierdoor kunnen de controles veel vlotter verlopen.