De meldingskaart mag niet gebruikt worden voor dringende oproepen of voor noodsituaties. Voor noodoproepen dient men het nummer 101 te bellen. In alle andere gevallen kan u 24u op 24u terecht op het nummer 03/ 650 35 00 om informatie te vragen maar ook om informatie te geven. Eventueel wordt u naar de juiste plaats doorverwezen afhankelijk van uw vraag. Deze meldingskaart vervangt geenszins het nummer 101. De kaart dient enkel om niet dringende zaken te melden aan de politie en wel op een drempelverlagende manier.  De diensten die uw melding verwerken behouden het recht deze meldingen te publiceren en/ of er commentaar op te geven. Op die manier maken wij een open communicatie tussen het publiek en de politie mogelijk. De namen van de melders alsook hun emailadressen worden echter niet openbaar gemaakt.

Vul uw kaart zo volledig mogelijk in en klik dan op de knop "verstuur". Uw melding wordt zo spoedig mogelijk behandeld. U ontvangt ook een registratiebevestiging.

Klik hier om naar het online formulier van de meldingskaart te gaan.

 

 
 

(On)Tevreden?

Tevredenheidsmanagement binnen onze politiezone

Binnen de Lokale Politie Brasschaat hebben we aandacht voor uitingen van zowel tevredenheid als ontevredenheid over ons optreden. Meldingen van tevredenheid stimuleren ons personeel en verhoogt de motivatie. Uit (terechte) klachten over onze dienstverlening trekken we lessen waarbij we, afhankelijk van de situatie, aanpassingen en bijsturingen doen op individueel en/of organisatieniveau.

U bent tevreden? Laat het ons weten!

Onze politiemedewerkers komen dagelijks met heel wat mensen in contact. Onze doelstelling is hierbij een kwalitatieve dienstverlening te garanderen: we streven er naar onze opdrachten en taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Als u tevreden bent over het optreden van een politiemedewerker van onze zone, dan horen we dit graag. U kan dit doen door onze tevredenheidsbevraging in te vullen. We streven ernaar iedere burger die contact heeft gehad met onze diensten een link naar deze bevraging te sturen. Indien u deze e-mail toch niet heeft ontvangen, kan u de enquête invullen via deze link of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . U krijgt dan een uitnodiging toegestuurd via e-mail. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, dan sturen wij u graag een papieren versie van de bevraging. U kan deze telefonisch aanvragen via 03 650 35 14.

 

U heeft een klacht?

Als overheidsdienst hecht de Lokale Politie Brasschaat veel belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. We willen onze manier van werken continu optimaliseren om u als burger een goede dienstverlening te kunnen bieden.

Wanneer u toch ontevreden bent over het optreden van een politiemedewerker van onze zone, dan horen we dit graag. We beschouwen (terechte) klachten als iets positief; het geeft ons de opportuniteit om onze dienstverlening te optimaliseren. U kan uw klacht aan ons doorgeven door ons klachtenformulier in te vullen. U kan dit formulier aanvragen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 03 650 35 14.

Uw klacht kan aanleiding geven tot een intern onderzoek. We proberen dit onderzoek binnen een redelijke termijn af te ronden. U wordt frequent op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het onderzoek. Elke klacht over de dienstverlening van onze zone wordt opgenomen in een databank, die regelmatig geanalyseerd wordt om onze organisatie te verbeteren.