De lokale politie van Brasschaat is één van de 189 politiezones in België. De lokale politie staat onder het gezag van de burgemeester en de leiding van de korpschef. Naast de lokale politie bestaat er ook nog een federaal politiekorps.

De lokale politie staat in voor de volledige basispolitiezorg, dit wil ondermeer zeggen:

  • onthaal
  • interventie
  • wijkwerking
  • politionele slachtofferbejegening
  • lokale opsporing en lokaal onderzoek
  • handhaving van de openbare orde
  • verkeer

Daarnaast wordt de lokale politie ook opgeroepen om de federale politie te versterken bij de handhaving van de openbare orde in heel het land.