Voor de lokale politie Brasschaat is verkeersveiligheid een absolute prioriteit.

Tijdens het schooljaar gaat onze aandacht specifiek uit naar de leerlingen die in Brasschaat schoollopen en zich te voet of met de fiets verplaatsen in onze gemeente.

Toezicht aan de school 

Sinds 2015 zijn onze mensen terug actief bezig gemachtigde opzichters op te leiden. De bedoeling is om de verkeersveiligheid van, naar en aan de scholen samen en in partnerschap met de scholengemeenschap en de gemeente (gemeenschapswachten) nog te verhogen. Waar de inspanningen van politie zich in het verleden concentreerden op twee vaste locaties (Donksesteenweg en Bredabaan in Maria-ter-Heide), zal de lokale politie nu dagdagelijks toezicht doen aan verschillende scholen, zowel ’s morgens als ’s avonds. Door samen te werken met de gemeenschapswachten en de gemachtigde opzichters van de scholen willen we de verkeersveiligheid in heel de gemeente mee helpen verhogen.

Toezicht op de routes naar school

 De lokale politie zal vanaf september ook duidelijk en meer aanwezig zijn op de specifieke routes naar de scholen. Onze aandacht zal niet alleen gaan naar het beveiligen van de oversteken en verkeersregeling. We zullen ook toezien op het volgen van de verkeersregels door de verschillende weggebruikers.