Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten van de Lokale Politie van Brasschaat.  zeppe  zikki

Dit werd ook zo bepaald in het zonaal veiligheidsplan 2014-2019. Wij hechten ook de nodige aandacht aan het gedrag van de schoolgaande jeugd in het verkeer te Brasschaat. Zo hebben we de verkeerseducatieve routes, waarbij we kinderen trachten te leren hoe ze het beste reageren in het verkeer. Op 1 september starten we met een vernieuwd schooltoezicht. Hierbij hebben onze medewerkers aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker, de houding van de andere weggebruikers ten aanzien van de zwakke weggebruiker, het gebruik van fietsverlichting alsook de naleving van de wegcode. Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij dit graag nog eens extra in de kijker zetten. Daarom hebben we op 3 september. a.s. Zeppe en Zikki uitgenodigd tijdens de Dorpsdag te Brasschaat Zeppe een behoedzame, relativerende zebra en Zikki, een uitdagende, hyperactieve schildpad zijn de centrale figuren in preventiecampagnes voor meer verkeersveiligheid. De onderliggende boodschap van deze campagne is draag zorg voor jezelf en de ander. Erwerd gekozen voor een humoristische aanpak. Zonder vermanend vingertje en grappig verteld door poppen is de impact van de boodschap veel groter. Op die manier trekken we de aandacht van de kinderen op een speelse manier. De reeks is in eerste instantie gericht naar kinderen uit de lagere school, maar is ook bedoeld voor de ouders die als eerste het goede voorbeeld moeten geven. Als politiezone kunnen we het gebruik van fietshelmen en fluohesjes alleen maar aanmoedigen (www.helmopfluotop.be). We ondersteunen de campagnes van het BIVV en VSV “heb jij het al beloofd”, waardoor ook ouders en grootouders betrokken worden bij de veiligheid van hun (klein)kinderen in het hedendaagse, drukke verkeer (www.beloofd.be). We organiseren dit jaar, voor de eerste keer, een tekenwedstrijd. Bij de stand van Zeppe en Zikki tijdens de Dorpsdag kan je een kleurplaat mee nemen. Als de kinderen deze binnen brengen voor  11 september 2017 maken ze kans op een gadget en een rondleiding op ons politiecommissariaat. Waag je kans en draag zorg voor jezelf en de ander!